Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΩΗΝ ΕΛΑΣΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΝΙΤΗΣ Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΟΥ ΧΡΕΩΘΗΚΕ Η ΔΕΞΙΑ...!!!

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
Ο 87χρονος πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Σαρτζετάκης παρουσίασε επιτέλους την άποψή του για την δολοφονία Λαμπράκη (22-5-1963) στην οποία ήταν ο βασικός ανακριτής. Πρόκειται για δύο υπερπολυτελείς τόμους γραμμένους εις άψογον καθαρεύουσαν και πολυτονικό, που έχουν τίτλο… «Επιτελών το καθήκον μου». Δεν έχουμε διαβάσει το έργο, αλλά από τα αποσπάσματα που δημοσίευσαν οι εφημερίδες προκύπτει ότι ο Σαρτζετάκης διαφωνεί με πολλά από όσα έχει διαδώσει όλα αυτά τα χρόνια η προπαγάνδα της Αριστεράς. Για παράδειγμα, ουδέποτε υπήρξε η οργάνωση «Καρφίτσα» στην οποία τάχα ανήκαν ο Γκοτζαμάνης και ο Εμμανουηλίδης, οι δύο φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας του Λαμπράκη…
Πολύ ενδιαφέρον είναι και κάτι άλλο που αποκαλύπτει ο Σαρτζετάκης και μάς το είχαν κρύψει τόσα χρόνια: Ο Μανώλης Εμμανουηλίδης που ήταν πάνω στο τρίκυκλο του Σπύρου Γκοτζαμάνη και υποτίθεται πως έδωσε το μοιραίο κτύπημα στον Λαμπράκη, υπήρξε κλασική περίπτωση Γιώργου Ρουπακιά!.. Όπως, δηλαδή, ο Ρουπακιάς από μέλος του ΚΚΕ έγινε Χρυσαυγίτης και δολοφόνησε τον Φύσσα, έτσι και ο Εμμανουηλίδης υπήρξε ΕΠΟΝίτης και ΕΛΑΣίτης πρίν καταταγεί στις ακροδεξιές οργανώσεις της Θεσσαλονίκης και εμπλακεί στην υπόθεση Λαμπράκη!..

Μεταφέρουμε επί λέξει τι είπε στην απολογία του ο ίδιος ο Εμμανουηλίδης, όπως καταγράφεται (για πρώτη φορά!) στο βιβλίο του Σαρτζετάκη: «Μετά τήν άπελευθέρωσιν άνεμείχθην κατ’ άρχάς είς τόν έφεδρικόν Ε.Λ.Α.Σ., άκολούθως διετέλεσα ύπεύθυνος τής Εθνικής Αλληλεγγύης Τριανδρίας καί έν συνεχεία όργανωτικός Γραμματεύς τής Ε.Π.Ο.Ν. Τριανδρίας, άποσκιρτήσας άπό τήν άριστεράν παράταξιν πρό τού δημοψηφίσματος τού 1946, μετά τάς έκλογάς τού ιδίου έτους. Παρά ταύτα, όταν έστρατεύθην κατά Μάϊον 1949 μέ έστειλαν είς τήν Μακρόνησον όπου παρέμεινα έπί 40θήμερον περίπου, μεθ' ό έκανα δήλωσιν άποκηρύξεως τού Κομμουνιστικού Κόμματος καί τών παραφυάδων του καί άπεστάλην είς τήν Σχολήν Πεζικού Χαλκίδος καί ύπηρέτησα έκτοτε κανονικώς, άποχαρακτηρισθείς. ’Εκτοτε δέν άνεμείχθην είς καμμίαν άπολύτως όργάνωσιν, ούτε είς οίοδήποτε κόμμα, δηλαδή παρέμεινα μακράν τών κομμάτων»!..

ΤΟ ΠΙΑΣΑΤΕ; Κλασική περίπτωσις Ρουπακιά ήταν και ο Εμμανουηλίδης. Μια ζωή αριστερός, πήγε στην Δεξιά για να κάνει (όλως συμπτωματικώς) έναν φόνο που άλλαξε τον ρού της Ελληνικής Ιστορίας!..

Κοινός Νούς - Εφημερίδα "Στόχος"

Δεν υπάρχουν σχόλια: