Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Αντιρατσιστικό παραλήρημα Ιερωνυμου και Ι. Συνόδου!

syn
Με έκπληξη διβάζουμε τις τελευταίες ημέρες τις θέσεις και τις απόψεις του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ σχετικά με την επικείμενη ψήφιση του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου.
Μια δήλωση κατάπτυστη, μια δήλωση υποτέλειας και παράδωσης άνευ όρων του Ελληνικού Έθνους και της ορθοδοξίας στις διαθέσεις του διεθνισμού και της παγκοσμιοποίησης.
Κύριε Ιερόνυμε με τέτοιες πρακτικές και απόψεις ανοίγετε τους ασκούς του αιόλου στην αποδόμηση του Ελληνικού Έθνους και της ορθοδοξίας.
Σην συνέχεια παραθέτουμε τμήμα των δηλώσεών του και στο τέλος ως απάντηση την επιστολή του ενός από τους τέσσερις γενναίους Ιεράρχες που είχαν την τόλμη να "σηκώσουν" κεφάλι στη επέλαση των κατακτητών και των εντολέων τους.
«Η γενική άποψη του Μακαριωτάτου Προέδρου και των Συνοδικών Αρχιερέων και η εκτίμηση αυτών περί των επιδιωκομένων σκοπών του Νομοσχεδίου είναι ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία της κοινωνικής ειρήνης και όλων ανεξαιρέτως των προσώπων ή ομάδων προσώπων, τα οποία προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική καταγωγή και ευρίσκονται εντός των ορίων της χώρας μας» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Σημειώνεται ακόμη ότι «η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος έχει δεινοπαθήσει από διωγμούς αλλοθρήσκων, αλλά και από κηρύγματα μίσους προερχόμενα από αντορθόδοξα θρησκευτικά μορφώματα γνωστών αιρετικών προπαγανδών, που προσπαθούν με μύριες παράνομες μεθόδους να αποσπάσουν τους ορθοδόξους Χριστιανούς από τη Μητέρα Εκκλησία, η οποία κηρύσσει επί αιώνες, αλλά και τώρα, την αγάπη, την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών, χωρίς να ενοχλεί κανένα».
Η ΔΙΣ επισημαίνει επίσης ότι προσφέρει φιλανθρωπικό έργο περιθάλποντας «χιλιάδες νόμιμους και παράνομους μετανάστες, ανεξαρτήτως θρησκευτικής πίστεως και φυλετικής καταγωγής».
Επιπλέον, «διδάσκει όχι απλώς την ανοχή απέναντι στον "άλλον", όπως επιδιώκεται με το νομοσχέδιο, αλλά- πολύ περισσότερο- την έμπρακτη αγάπη προς τον πλησίον».
Η ΔΙΣ ζητάει τέλος να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο και η άρνηση «των γενοκτονιών σε βάρος των Ελλήνων Ποντίων και των Χριστιανών της Μικράς Ασίας», ενώ «αναμένει την υλοποίηση της σχετικής πρόσφατης διαβεβαιώσεως του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης προς αυτή την κατεύθυνση».
Διαβάστε ολόκληρη τη επιστολή του Μητροπολίτη Γόρτυνος κ. Ιερεμία:
«Επιστολή Μητροπολίτη Γόρτυνος Ιερεμία προς τον Πρωθυπουργό για το αντιρατσιστικό
Δημητσάνα, 21 Αὐγούστου 2014
Ἐξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,
Νοιώθω δυνατή τήν ἀνάγκη τῆς ψυχῆς μου, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ὡς Πανεπιστημιακός Διδάσκαλος καί ὡς Ἕλληνας πολίτης, τέκνον ἥρωος ἀλβανικῶν ὀρέων, θυσιασθέντος γιά τήν πατρίδα σέ ἡλικία 25 ἐτῶν, νά σᾶς γράψω τήν παροῦσα σύντομη ἐπιστολή μου, γιά νά διαμαρτυρηθῶ καί ἐγώ γιά τόν ἄθλιο καί ἐλεεινό ἀντιρατσιστικό λεγόμενο νόμο πού σπεύδετε νά ψηφίσετε καί νά ἐπιβάλετε στήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα. Ὁ νόμος αὐτός εἶναι ἀντίθετος πρός τήν Ἁγία Γραφή, πρός τήν Ἑλληνική σοφία καί παιδεία, ἀλλά καί πρός αὐτήν τήν ἁπλῆ λογική καί τό αἴσθημα τοῦ ἀνθρώπου.
Διά τοῦτο εἴμαστε καί σφόδρα ἐνάντιοι πρός αὐτόν ὡς χριστιανοί, ὡς Ἕλληνες καί ὡς κοινοί ἄνθρωποι.
Δέν τό περιμέναμε ποτέ ὅτι στήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα θά συζητηθεῖ διά νά ἐφαρμοστεῖ διά νόμου μία τέτοια στυγνή δικτατορία, ἡ ὁποία θά μᾶς ἀπαγορεύει νά ὀνομάσουμε τά «σύκα-σύκα» καί τήν «σκάφη-σκάφη»! Γιατί ἐκεῖ τό πάει τό ὑπό ψήφιση νομοσχέδιό σας. Θά μᾶς ἀπαγορεύει, δηλαδή, ὁ ἀντιρατσιστικός νόμος νά ποῦμε ὅτι οἱ ὁμοφυλόφιλοι εἶναι αἰσχροί, ὅτι εἶναι «κύνες», ὅπως τούς ὀνομάζει ἡ Ἁγία Γραφή στό τελευταῖο της βιβλίο, τήν Ἀποκάλυψη. Οἱ ἄγγελοι πού φυλάγουν τίς πύλες τῆς οὐράνιας πόλης τοῦ Θεοῦ, γιά νά μήν εἰσέρχεται ὁ καθένας σ᾽ αὐτήν, ἀκούγονται νά λέγουν: «Ἔξω οἱ κύνες»! (Ἀποκ. 22,15). Μέ τήν ἔκφραση αὐτή νοοῦνται οἱ ὁμοφυλόφιλοι, οἱ κύναιδοι. Ὥστε λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, κατά τόν ἀντιρατσιστικό νόμο, πού σπεύδετε ταχέως νά ψηφίσετε, ὁ συγγραφεύς τῆς Ἀποκάλυψης Εὐαγγελιστής Ἰωάννης εἶναι ρατσιστής; Ναί! Μέ τόν ὑπό ψήφιση νόμο σας, θά πρέπει ὁ λαός μας νά μήν διαβάζει τήν Ἁγία Γραφή, γιατί οἱ ἥρωές της καί οἱ θεόπνευστοι συγγραφεῖς της, κατά τήν σκέψη τοῦ νόμου αὐτοῦ, εἶναι ρατσιστές. Πραγματικά, κατά τόν ἀντιρατσιστικό νόμο, πού ψηφίζεται ἐπί κυβερνήσεως Ἀντωνίου Σαμαρᾶ, οἱ Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος, πού τόσα γράφει κατά τῶν Ἑβραίων, πρέπει νά καταδικαστοῦν καί νά ὁδηγηθοῦν στίς φυλακές ὡς ρατσιστές.
Στήν χώρα μας, κύριε Πρωθυπουργέ, ὅπου ἄνθησε ἡ ὡραία ἑλληνική σοφία καί ἡ ἐλευθερία, φρονῶ, μετά πολλῶν ἄλλων λογίων ἀνδρῶν, ὅτι δέν μπορεῖ νά σταθεῖ ὁ ὑπό ψήφιση νόμος σας κατά τοῦ ρατσισμοῦ, διότι αὐτός καταστρατηγεῖ τήν ἐλεύθερη σκέψη καί ἔκφραση τῶν ρωμαλέων Ἑλλήνων, χαρίσματα καί ἀγαθά, τά ὁποῖα προστατεύονται συνταγματικῶς. Πιστεύω δέ ὅτι ὁ νόμος αὐτός θά προκαλέσει θύελλα διαμαρτυριῶν, οἱ ὁποῖες μάλιστα θά ἔχουν ὡς σημειοφόρους ἐμᾶς τούς κληρικούς καί μάλιστα τούς Ἐπισκόπους, γιατί δέν θά ἀφήσουμε, ὄχι δέν θά ἀφήσουμε, ἐμεῖς οἱ Ἐπίσκοποι τόν λαό νά ἀγωνίζεται μόνος του, γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν δώρων του, πού ἔλαβε ἀπό τόν Θεό.
Οἱ Χριστιανοί καί μάλιστα οἱ Ἕλληνες Χριστιανοί, δέν θά ἀνεχθοῦν ποτέ δεσμεύσεις στήν σκέψη καί στόν λόγο τους. Ἔχουμε δέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο πού μᾶς λέγει: «Τῇ ἐλευθερίᾳ ᾗ Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε καί μή πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε» (Γαλ. 5,1).
Ἐνημερώνω ὅτι στήν ἐπαρχία μου, τήν Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, κληρικοί καί λαϊκοί καί ἁπλός λαός (τσοπάνηδες καί γεωργοί) εἶναι ὅλοι ὀργισμένοι ἐναντίον σας γιά τό τόλμημά σας νά προωθεῖτε ἕνα τέτοιο ἐλεεινό νομοσχέδιο ἐνάντιο πρός τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας.
Μέ τήν καλή ἐλπίδα ὅτι θά φωτισθεῖτε ἀπό τόν Θεό καί θά σκεφθεῖτε συνετότερα καί θά σταματήσετε λοιπόν τήν πορεία τοῦ ὑπό ψήφιση νομοσχεδίου, σᾶς χαιρετῶ
Μέ τιμή καί εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας».
Εμείς απλώς στο σημείο αυτό αναρωτούμεθα αν ζούσε ο μακαριστός Χριστόδουλος ποιές θα ήταν οι εξελίξεις σήμερα, και ποιές είναι οι απόψεις ολόκληρης της Ελλαδικής Ιεραρχιας.
πηγή: Εθνική Δράση Ηλείας

Στο στόχαστρο των ισλαμιστών του ISIS και ο Λίβανος

livanos
Νέες μάχες ξέσπασαν μεταξύ του στρατού του Λιβάνου και ισλαμιστών μαχητών στο ανατολικό τμήμα της χώρας, τρεις εβδομάδες μετά τις αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας.
«Ένοπλοι πυροβόλησαν εναντίον θέσης του στρατού τα ξημερώματα στην περιφέρεια της πόλης Άρσαλ, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι συγκρούσεις συνεχίζονταν και το μεσημέρι», σημείωσε η πηγή, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.
«Ο στρατός χρησιμοποιεί το πυροβολικό και πυραύλους τύπου Γκραντ», διευκρίνισε η ίδια.
Στις 2 Αυγούστου τζιχαντιστές από τη Συρία επιτέθηκαν εναντίον της Άρσαλ, πόλης που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Συρία, και από τις μάχες έχασαν τη ζωή τους 19 στρατιώτες και δεκάδες αντάρτες και πολίτες.
Οι τζιχαντιστές εξακολουθούν να κρατούν ομήρους 19 στρατιώτες και 15 αστυνομικούς, τους οποίους απήγαγαν στη διάρκεια μαχών και θέλουν να τους ανταλλάξουν με ισλαμιστές κρατούμενους.
http://www.elkosmos.gr

Ο ΠΕΡΙΟΔΕΥΩΝ ΘΙΑΣΟΣ ΤΟΥ ΚΕΕΡΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΟΥΤΕ 15 ΑΠΛΥΤΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ!

Φωτογραφία: Ο περιοδεύων θίασος του ΚΕΕΡΦΑ επισκέφθηκε σήμερα την πόλη του Πειραιά...
Το τσίρκο του ΚΕΕΡΦΑ επισκέφτηκε και την πόλη του Πειραιά σήμερα. Σε μια πραγματική λαοθάλασσα....των 15 ατόμων(5 gay.5 Πακιστανοί,3 λεσβίες,2 ντουντουκοφόροι),τα αναρχοάπλυτα προσέφεραν άφθονο γέλιο στους πολίτες του Πειραιά με την ....επαναστατική τους δράση. Δεν πειράζει ''συντρόφια'' η επανάσταση δεν ήρθε σήμερα.

ΙΔΟΥ ΤΙ ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΑ ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» ΠΟΥ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ!


Γράφει ο Αντίοχος.

Τις τελευταίες ημέρες, τα καθεστωτικά ΜΜΕ μιλάνε για «ανέλπιστη βοήθεια στην Χρυσή Αυγή», «αμνήστευση της Χρυσής Αυγής», κ.τ.λ., αναφερόμενα σε πρόταση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του υπουργείου Δικαιοσύνης, για αλλαγές στο άρθρα του Ποινικού Κώδικα που αφορούν την κατάργηση των ισοβίων του ν.1608/50 περί καταχραστών, αλλά και την αναθεώρηση του άρθρου 187 για την εγκληματική οργάνωση, που θα θέτει ως προϋπόθεση για την στοιχειοθέτηση του αδικήματος τον προσπορισμό οικονομικού οφέλους.

Ασφαλώς, στην περίπτωση που θα γίνει δεκτή η σχετική πρόταση, καταρρέει η κατηγορία περί «εγκληματικής οργάνωσης» και αποφυλακίζονται αμέσως ο Αρχηγός και οι βουλευτές πολιτικοί κρατούμενοι!

Ωστόσο, εδώ δεν πρόκειται για… ρουσφέτι στην Χρυσή Αυγή –όπως υπονοούν τα πατσαβούρια της καθεστωτικής αλητείας- αλλά για πρόταση μιας επιτροπής επιστημόνων, που βασίζεται στη σύμβαση του ΟΗΕ κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος (που υπεγράφη στο Παλέρμο της Ιταλίας, το 2000), την οποία είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ να δεχθεί η Ελλάδα!

Βεβαίως, η χουντάρα των σάπιων έχει παγώσει στο άκουσμα της είδησης και ανεπισήμως ο αρμόδιος υπουργός της παραδικαστικής σκευωρίας κατά της Χρυσής Αυγής, Αθανασίου, «διέρρευσε» στις παλιολινάτσες της (δήθεν) δημοσιογραφίας, ότι «δεν δεσμεύεται από την πρόταση της επιτροπής», αποκρύπτοντας ότι δεν πρόκειται για μια απλή πρόταση, αλλά για σύμβαση του ΟΗΕ!

Σε κάθε περίπτωση, να είμαστε όλοι σε διαρκή επαγρύπνηση και αγωνιστική ετοιμότητα, γιατί ο μήνας που έρχεται θα φέρει καταιγιστικές εξελίξεις, που δε θα μπορέσει να ελέγξει η χουντάρα των δοσιλόγων!
http://ethnikismos.net

Απαγορεύσαν στους Εθνικιστές να πάνε στην ορκωμοσία του Νίκου Κούζηλου στο Δημαρχείο Πειραιά - Φωτορεπορτάζ

Εκατοντάδες αστυνομικοί και διμοιρίες ματ απέκλεισαν τον χώρο πέριξ του δημοτικού θεάτρου Πειραιά όπου πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία του συναγωνιστή Κούζηλου Νίκου ως Δημοτικού Συμβούλου.

Η χούντα Βενιζέλου - Σαμαρά έφτασε στο σημείο μάλιστα να απαγορεύσει και να κυκλοφορούν μέλη και υποστηρικτές του κινήματος στο κέντρο της πόλης με αποτέλεσμα αυτή την στιγμή δεκάδες χρυσαυγίτες να βρίσκονται αποκλεισμένοι στα γραφεία της Τ.Ο. Πειραιώς!

Ταυτόχρονα όμως έχουν επιτρέψει σε ένα θλιβερό θίασο δέκα αριστεριστών να βρίσκονται στην πλατεία Κοραή και να πραγματοποιούν αντισυγκέντρωση ανενόχλητοι!


Ακολουθεί Φωτορεπορτάζ:

Με χειροκροτήματα και συνθήματα η άφιξη του Συναγωνιστή Νίκου Κούζηλου στο Δημαρχείο Πειραιά - BINTEO

Παρά τις απαγορεύσεις της χούντας Βενιζέλου – Σαμαρά δεκάδες φίλοι της Χρυσής Αυγής βρέθηκαν στο πλευρό του άδικα και παράνομα προφυλακισμένου βουλευτή Νίκου Κούζηλου κατά την άφιξή του, για την ορκωμοσία του ως δημοτικός σύμβουλος Πειραιά.
Ο Συναγωνιστής εισήλθε στο κτίριο αγέρωχος με ψηλά το κεφάλι καταχειροκροτούμενος εν μέσω συνθημάτων από τους παριστάμενους.
Με ανάλογο τρόπο έγινε και η έξοδος του Συναγωνιστή Νίκου Κούζηλου με τα συνθήματα "Όχι φυλακές για του Εθνικιστές" και "Κάτω η χούντα του Σαμαρά" να δονούν την ατμόσφαιρα.
http://www.xryshaygh.com

Ορκίστηκαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι της «Ελληνικής Αυγής» σε Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο και Ήπειρο - Φωτορεπορτάζ

Ορκίστηκαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι της «Ελληνικής Αυγής» σε Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο και Ήπειρο - Φωτορεπορτάζ
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο προαύλιο της παλιάς Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, για να παρακολουθήσει την ορκωμοσία του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και να χειροκροτήσει τους εκλεγμένους εκπροσώπους της Ελληνικής Αυγής, Χρυσομάλλη Νικόλαο, Γραικό Φώτη (αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης) και Σιώη Νικήτα (αντιπεριφέρεια Σερρών). 

Την εκδήλωση προσπάθησαν να αμαυρώσουν με την παρουσία τους οι αριστεριστές του ΑΝΤΑΡΣΙΑ – ΚΕΕΡΦΑ, που παρά την εκτεταμένη κινητοποίηση με αφίσες και ανακοινώσεις, δεν ήταν περισσότεροι από 15 άτομα. Με την ανοχή της αστυνομίας κατάφεραν να εισχωρήσουν στο χώρο και να αναρτήσουν πανό, ενώ φώναζαν εμετικά συνθήματα χαρακτηριστικά της ποιότητας και του ήθους τους, απαιτώντας την αποπομπή των εκλεγμένων Χρυσαυγιτών ή ακόμη και την εκτέλεση τους, με συνοπτικές διαδικασίες «λαϊκού δικαστηρίου».

Αδιαφορώντας για τη γραφική ολιγομελή “παρεούλα”, η εκδήλωση συνεχίστηκε κανονικά με τον καθιερωμένο αγιασμό και θρησκευτικό όρκο, πού τέλεσε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, τον οποίο έδωσαν τα μέλη της πλειοψηφίας, της μείζονος μειοψηφίας και της Ελληνικής Αυγής, ενώ οι υπόλοιποι προτίμησαν τον πολιτικό όρκο.

Το πρόβλημα ήταν ότι καθένας από τα αποκόμματα της αριστεράς επιθυμούσε να ορκιστεί και σε διαφορετικό πράγμα, αφού κανείς δεν διαθέτει ούτε τιμή ούτε υπόληψη, ενώ έχουν γραμμένα στα παλαιότερα των υποδημάτων τους το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Έτσι άλλος ορκίστηκε στους εργαζόμενους, άλλος στον παππού και τη γιαγιά του, ενώ ο εκπρόσωπος του Ανταρσία δεν ορκίστηκε καθόλου, προκαλώντας το γέλιο στους παρευρισκόμενους με τις προσθήκες που επέβαλαν να εκφωνηθούν.

Σε δηλώσεις του ο επικεφαλής της Ελληνικής Αυγής για την Κεντρική Μακεδονία, Νίκος Χρυσομάλλης τόνισε ότι η Χρυσή Αυγή έχει τη θέληση και τη δύναμη να εργαστεί για το συμφέρον του λαού, που την εμπιστεύτηκε στην Κεντρική Μακεδονία και διαβεβαίωσε του πάντες ότι οι Έλληνες Εθνικιστές έχουν αποδείξει, στα δύο χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας, ότι ξέρουν να κρατούν τις υποσχέσεις τους και όσα λένε προεκλογικά να τα κάνουν πράξη στη συνέχεια. «Η δύναμή μας πηγάζει από το λαό και υπέρ αυτού θα αγωνιστούμε».
Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σήμερα είναι μια σπουδαία ημέρα για τον Ελληνικό Εθνικισμό όπου η Χρυσή Αυγή έχει δυο πλέον ορκισμένους Περιφερειακούς Συμβούλους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου όπου έγινε η Τελετή Ορκωμοσίας.

Αγαπητοί Πελοποννήσιοι ο Συνδυασμός μας αναλαμβάνει από σήμερα Έργο για την Πρόοδο και Ανάπτυξη της Πελοποννήσου από το χαράκωμα της αντιπολιτεύσεως. Τούτες τις ώρες η σκέψη μας είναι στον έγκλειστο Αρχηγό μας και τους Συναγωνιστές μας που αδίκως στερούνται της Ελευθερίας τους.

Κατά την τελετή ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος τόνισε ''την ανάγκη Εθνικής Ενότητας για να βγούμε από την κρίση''. Εμείς προσθέτουμε ότι Εθνική Ενότητα θα επιτευχθεί μόνο όταν αρθεί η εις βάρος του Αρχηγού και των άλλων Συναγωνιστών μας η άδικη φυλάκιση και δίωξη. Η αποφυλάκιση θα αποσοβήσει έναν εθνικό διχασμό και θα βοηθήσει στο θέμα της Εθνικής Ενότητας.

Ο Συνδυασμός μας ξεκινά το έργο του με γνώμονα πάντα το κοινό συμφέρον της Πελοποννήσου οπού είναι γνωστά τα μεγάλα προβλήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων.
Δ.Α.ΔΟΛΤΣΙΝΙΑΔΗΣ
Περιφέρεια Ηπείρου
Σήμερα 30/08/2014 και πρωινή ώρα 10.00 χοροστατούντος του Μητροπολίτη Ιωαννίνων έγινε η ορκωμοσία των δύο εκλεγμένων Περιφερειακών Συμβούλων της «Ελληνικής Αυγής για την Ήπειρο» Αναγνώστου Κωνσταντίνου και Μπαρτζώκα Σπυρίδωνα.

Και οι δύο Σύμβουλοι έδωσαν θρησκευτικό όρκο όπως αρμόζει σε κάθε Έλληνα Εθνικιστή και καταχειροκροτήθηκαν από το πλήθος που βρισκόταν εντός της αίθουσας τελετών.


http://www.xryshaygh.com

H εποποιία του Εθνικού Στρατού στο Γράμμο και στο Βίτσι

H εποποιία του Εθνικού Στρατού στο Γράμμο και στο Βίτσι
Το ιστορικό της εποποιίας του Εθνικού Στρατού
Η μάχη στο Γράμμο και το Βίτσι σήμανε (ευτυχώς νικητήρια για τον Εθνικό Στρατό) το τέλος μιας μαύρης σελίδας της Ελληνικής μας Ιστορίας τον Συμμοριτοπόλεμο. Έναν πόλεμο για τον οποίον τα σχολικά βιβλία δεν γράφουν τίποτε ή σχεδόν τίποτε. Στο βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου, το αφιέρωμα είναι δισέλιδο και μάλιστα με φωτογραφία του Νίκου Ζαχαριάδη, οπότε καταλαβαίνετε για τι αφιέρωμα μιλάμε. Κατά τα άλλα, στο μόνο που συμφωνούμε με αυτά τα γελοία βιβλία είναι ότι ο Συμμοριτοπόλεμος ήταν πράγματι μια κατάμαυρη σελίδα της Ιστορίας μας από την άποψη ότι Έλληνας σκότωνε Έλληνα. Ήταν έτσι όμως σε όλες τις περιπτώσεις; Οι αντάρτες που αποτελούσαν τον Δ.Σ.Ε. ήταν όλοι Έλληνες; Ή μήπως είχαν εξωτερική βοήθεια από τα Κομμουνιστικά Κράτη τα οποία επεδίωξαν και στήριξαν τον πόλεμο αυτό; Εμφύλιος σημαίνει πόλεμος μεταξύ ανθρώπων που ανήκουν στην ίδια φυλή, στην περίπτωση του 1946-1949 με το μέρος των εν Ελλάδι Κομμουνιστών ήταν όλοι οι Κομμουνιστές των Βαλκανίων (Αλβανοί, Σλάβοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Ρώσοι κτλ) συν το ότι οι εν Ελλάδι Κομμουνιστές ήταν κατά 3/4 Εβραίοι.
Ενδεικτικά αναφέρουμε απόσπασμα από το βιβλίο Ιστορίας της 6ης Δημοτικού του 1962: «Ο  κατά  των  συμμοριτών  εθνικός αγών.Μετά την συντριβήν των κατά το Δεκεμβριανόν κίνημα, οι  κομμουνισταί εκαιροφυλάκτουν διά τον «τρίτον γύρον», όπως έλεγον. Προς τον σκοπόν αυτόν ωργανώθησαν εις τας χώρας του Παραπετάσματος (Αλβανίαν, Γιουγκοσλαβίαν, Βουλγαρίαν). Εκεί είχον  τας βάσεις ανεφοδιασμού των και περιθάλψεως τραυματιών, εκπαιδεύσεως δολιοφθορέων κλπ. Δι' αυτό ο  κατά των συμμοριτών αγών έπαυσε  να  έχη  την  τοπικήνσημασίαν  του  Δεκεμβριανού κινήματος.  Ήτο πλέον εθνικός αγών κατά του σλαυισμού».
Το ελληνικό έθνος ήταν ήδη ελεύθερο από το 1821 και επιβεβαίωσε την ελεύθερη ύπαρξη του με την εποποιία του '40.  Έπρεπε όμως να αγωνιστεί και πάλι στο Γράμμο και στο Βίτσι, αυτή τη φορά κατά της κόκκινης λαίλαπας, που απειλούσε την ελευθερία και την ύπαρξη του. Και αγωνίστηκε σκληρά. Έμελλε να νιώσει πάλι η Ελληνική οικογένεια την φρίκη του παιδομαζώματος αυτή την φορά όχι από τον τούρκο αλλά από «έλληνες» αν μπορούν να θεωρηθούν Έλληνες οι συμμορίτες που το εύρος των φρικαλεοτήτων που διέπραξαν δεν διαφέρουν και πολύ από αυτά των τούρκων. Έγραψε τη νέα του εποποιία με το φτερό της ψυχής του και το αίμα της καρδιάς του. Όρθωσε για άλλη μια φορά το ανάστημα του, και η αιώνια Ελλάς, ξαναχάραξε την πορεία της επάνω στα ιερά ίχνη του Λεωνίδα, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Διακήρυξε παγκόσμια την επιθυμία της να ζήσει ελεύθερα. Ας προσπαθήσουμε όμως να δούμε πώς ξεκίνησε αυτή η  διαμάχη που κατέληξε στο περίφημο Γράμμο - Βίτσι. Καταρχήν ως «επίσημη» έναρξη του Συμμοριτοπολέμου ή 3ου Γύρου, όπως τον αποκαλούσαν οι Κομμουνιστές, θεωρείται η επίθεση την νύχτα της 31ης Μαρτίου 1946, παραμονή των εκλογών, κατά του σταθμού Χωροφυλακής στο Λιτόχωρο Ολύμπου, στην Κατερίνη.
Ο 1ος Γύρος θεωρείται η περίοδος της Κατοχής και ο 2ος Γύρος τα Δεκεμβριανά του 1944. Φέτος τον Αύγουστο λοιπόν συμπληρώνονται  64 χρόνια από το τέλος των αντιανταρτικών επιχειρήσεων. Η επιχείρηση των εθνικών δυνάμεων με την κωδική ονομασία ΠΥΡΣΟΣ διεξήχθη καθ' όλο τον μήνα Αύγουστο σε τρεις διαδοχικές φάσεις με αποτέλεσμα την οριστική συντριβή των κομμουνιστών και το τέλος της αιματοβαμμένης σύγκρουσης η οποία τόσα δεινά είχε επιφέρει στην, ήδη καθημαγμένη από την κατοχή, χώρα.
Τον Αύγουστο του 1949 ο αυτοαποκαλούμενος Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ) είχε περιέλθει σε δεινή θέση. Σε στρατιωτικό επίπεδο, μετά από απανωτές αποτυχίες είχε περιοριστεί στο λεγόμενο «Κράτος του Γράμμου» και έπασχε πολύ σοβαρά στον τομέα του ανεφοδιασμού και των εφεδρειών. Σε πολιτικό επίπεδο η επιλογή του ΚΚΕ, κατόπιν πίεσης της Μόσχας, να λάβει θέση υπέρ της Κομμουνιστικής Διεθνούς στη διαμάχη της πρώτης με τον Γιουγκοσλάβο ηγέτη Τίτο αποδείχθηκε καταστροφική. Γιατί; Γιατί στις 11 Ιουλίου 1949 το Βελιγράδι αποφάσισε το κλείσιμο των συνόρων του με τη χώρα μας. Αυτό πρακτικά απέκοπτε τον ΔΣΕ από τις βάσεις ανεφοδιασμού του και του στερούσε τα στρατόπεδα εκπαίδευσης που είχε ιδρύσει στο γιουγκοσλαβικό έδαφος. Εκτός όμως του θέματος που προέκυψε με το «αδελφό» γιουγκοσλαβικό κομμουνιστικό κόμμα, την ίδια εποχή ο ΔΣΕ αντιμετώπιζε και άλλα σημαντικά προβλήματα.
Η επιμονή της κομμουνιστικής ηγεσίας να μετατρέψει τις ανταρτικές ομάδες σε τακτικό «λαϊκό» στρατό στέφθηκε από πλήρη αποτυχία. Οι μεγάλες μονάδες που προέκυψαν δεν είχαν το πλεονέκτημα της ευελιξίας, της ευκαμψίας και της ταχείας κίνησης (που είναι χαρακτηριστικά των αντάρτικων σχηματισμών). Επιπλέον η απόφαση για διατήρηση βάσεων (Βίτσι-Γράμμος) καθήλωσε τις μονάδες αυτές σε μια στατική άμυνα. Ως αποτέλεσμα ο ΔΣΕ αναλώθηκε σε μάχες  με πολύ μεγάλες φθορές προσωπικού και υλικού. Το ζήτημα επίσης της αναπλήρωσης του προσωπικού που χανόταν ήταν ιδιαίτερα οξυμένο για τον ΔΣΕ. Στο γεγονός αυτό είχαν συντελέσει αποφασιστικά τόσο η τακτική των «σαρωμάτων» που εφάρμοζε ο Εθνικός Στρατός, όσο και η εγκατάλειψη της υπαίθρου από τους κατοίκους της. Ο ΕΣ με την προαναφερθείσα τακτική των διαδοχικών «σαρωμάτων» είχε καταφέρει αρχίζοντας από την Πελοπόννησο και κατευθυνόμενος προς τη Στερεά Ελλάδα-Θεσσαλία και στη συνέχεια Μακεδονία να εξαφανίσει ουσιαστικά κάθε παρουσία του ΔΣΕ σε αυτές τις περιοχές, αφήνοντας μόνο ολιγομελείς ομάδες καταπονημένων ανταρτών οι οποίες εξουδετερώνονταν πλήρως από τις μονάδες της Εθνοφυλακής, των ΜΑΥ (Μονάδες Ασφαλείας Υπαίθρου) και της Χωροφυλακής. Επίσης, λόγω του πολέμου η ύπαιθρος είχε εγκαταλειφθεί από τον πληθυσμό, στερώντας με αυτό τον τρόπο τον ΔΣΕ από μια  σημαντική πηγή στρατολόγησης. Επιπλέον εκατοντάδες αντάρτες λιποτακτούσαν ή παραδίδονταν αυτοβούλως σε μονάδες του ΕΣ απογοητευμένοι από την εξέλιξη του πολέμου και προδομένοι από τις μεγαλόστομες διακηρύξεις της ηγεσίας τους περί «οριστικής συντριβής του μοναρχοφασισμού». Για να αντιμετωπίσει τη δυσμενή αυτή κατάσταση ο ΔΣΕ ενέτεινε την ήδη υπάρχουσα από το ΄46 βίαιη στρατολόγηση από περιοχές που ακόμα ο ίδιος έλεγχε, με τα όποια επακόλουθα μπορούσε να έχει μια τέτοια τακτική στο ηθικό και στο αξιόμαχο των τμημάτων, καθώς και η χρησιμοποίηση σε σημαντικό αριθμό γυναικών σε μάχιμα τμήματα για την κάλυψη των κενών. Ήδη από τον Νοέμβριο του ΄48 ο επικεφαλής του ΔΣΕ Μάρκος Βαφειάδης ομολογούσε «Από τα μέσα του 1947 η στρατολόγηση του ΔΣΕ είχε πάρει σχεδόν ολότελα βίαιο χαρακτήρα. Η εθελοντική κατάταξη δεν έφτανε ούτε το 10%.». Μοναδικός σύμμαχος του ΔΣΕ εκείνες τις δύσκολες ώρες ήταν οι ομάδες των σλαβόφωνων ανταρτών. Επρόκειτο για πρώην βουλγαρίζοντες και νυν αναβαπτισμένους «Μακεδόνες» αυτονομιστές. Η προσπάθεια κατατρομοκράτησης των ελληνικών πληθυσμών της δυτικής Μακεδονίας θύμιζε στους βετεράνους του Μακεδονικού Αγώνα ανάλογες ενέργειες των κομιτατζήδων. Επιπλέον ο ΔΣΕ είχε μεγάλο πρόβλημα όσον αφορούσε τον τακτικό εφοδιασμό  του. Τα Γιουγκοσλαβικά σύνορα ήταν «κλειστά», η ύπαιθρος στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν μπορούσε να ελεγχθεί, και η επικοινωνία με τα μεγάλα αστικά κέντρα ήταν δυσχερής έως και ανέφικτη σε ορισμένες περιοχές.
Από την άλλη πλευρά η κατάσταση ήταν ευοίωνη. Τον Ιανουάριο του 1949 ο Θεμιστοκλής Σοφούλης ανέλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, αποτελούμενης από μέλη από όλες τις μη αριστερές πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Πρώτη ενέργεια της κυβέρνησης ήταν η επιλογή του στρατηγού Αλέξανδρου Παπάγου για τη θέση του αρχιστρατήγου του ΕΣ, με ευρύτατες δικαιοδοσίες. Ο Παπάγος επέβαλλε αυστηρότατη πειθαρχία στο στράτευμα και ιδιαίτερα στους διοικητές των μεγάλων σχηματισμών. Παράλληλα εμφύσησε ένα νέο επιθετικό πνεύμα και εφάρμοσε ευρέως την αρχή της συγκέντρωσης των δυνάμεων. Αποφασίστηκε η διάλυση του Συμβουλίου Εθνικής Αμύνης στο οποίο συμμετείχαν, με δικαίωμα ψήφου, αρχικά οι Βρετανοί και στη συνέχεια οι Αμερικανοί.
Έτσι ο Παπάγος, σε στρατιωτικά θέματα δεν έδινε λογαριασμό ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στους Αμερικανούς οι οποίοι περιορίστηκαν στον συμβουλευτικό τους ρόλο. Ο Εθνικός Στρατός είχε αρχίσει να παραλαμβάνει άφθονο σύγχρονο πολεμικό υλικό, καθώς και κάθε είδους εφόδια, και το ένοπλο προσωπικό είχε αρχίσει να εκπαιδεύεται εντατικά στη χρήση τους. Ακόμα η ευρεία στρατολογία που είχε εφαρμοστεί πέτυχε κατά την κρίσιμη χρονική στιγμή της τελικής προσπάθειας, να υπάρχουν  περίπου 150.000 άνδρες υπό τα όπλα. Πέρα όμως από τους αριθμούς οι στρατιώτες του ΕΣ διακρίνονταν για την ποιότητά τους. Σήμερα η αριστερή ρητορεία έχει δημιουργήσει ένα τέτοιο πλέγμα μύθου γύρω από αυτό το θέμα ώστε να πιστεύει κανείς ότι οι άνδρες του ΕΣ στρατολογούντο σχεδόν βίαια, οδηγούντο στη μάχη υπό την απειλή των όπλων αγροίκων υπαξιωματικών και φανατισμένων αξιωματικών, λιποτακτούσαν με την πρώτη ευκαιρία και όταν βρίσκονταν απέναντι από τους «συντρόφους» αστοχούσαν επίτηδες. Τώρα πώς ένας τέτοιος στρατός νίκησε είναι απορίας άξιον! Οι άνδρες του Εθνικού Στρατού ήταν άριστα εκπαιδευμένοι, με υψηλότατο ηθικό και πλήρη επίγνωση της αποστολής τους. Στην πλειοψηφία τους προέρχονταν από αγροτικές περιοχές. Αυτό αφενός μεν τους καθιστούσε σκληροτράχηλους, αφετέρου διψασμένους για εκδίκηση καθώς οι περιοχές των περισσοτέρων είχαν αποτελέσει στόχους επιδρομών ανταρτικών ομάδων. Μετά τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του ΕΣ σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές της χώρας, ήταν φανερό πως τα πράγματα όδευαν προς την τελική σύγκρουση. Ο ΕΣ είχε καταφέρει να απαγκιστρώσει ισχυρές δυνάμεις από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο και να τις στρέψει προς τον Γράμμο και το Βίτσι, όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένος ο κύριος όγκος των ανταρτικών δυνάμεων. Εκεί βρίσκονταν οι έδρες της «κυβέρνησης» των ανταρτών, του Γενικού Αρχηγείου του ΔΣΕ, καθώς και του ΚΚΕ.
Σχέδιο επιχειρήσεων "Πυρσός"
Το σχέδιο των επιχειρήσεων του ΕΣ είχε την κωδική ονομασία «Πυρσός». Προβλεπόταν να διεξαχθεί σε τρεις φάσεις. «Πυρσός Α΄» (2-8 Αυγούστου): Στη φάση αυτή προβλέπονταν παραπλανητικές επιθέσεις στον Γράμμο, με σκοπό να δημιουργηθεί η αίσθηση στον ΔΣΕ ότι εκεί θα εκδηλωνόταν η κύρια επίθεση του αντιπάλου και να καθηλωθούν οι δυνάμεις του. «Πυρσός Β΄» (10-16 Αυγούστου): Η φάση αυτή του σχεδίου προέβλεπε ότι η κύρια ενέργεια του ΕΣ, μετά την εφαρμογή του «Πυρσός Α΄», θα εξελισσόταν στην περιοχή του Βίτσι με σκοπό την κατάληψή της και την εξόντωση των ανταρτών. «Πυρσός Γ΄» (24-30 Αυγούστου): Η φάση αυτή προέβλεπε αποφασιστική ενέργεια στην περιοχή του Γράμμου, με σκοπό την κατάληψή της και την εξολόθρευση των ανταρτικών δυνάμεων, καθώς και απόφραξη των αλβανικών συνόρων, για να μην υπάρχει καμία διέξοδος στις δυνάμεις του ΔΣΕ. Μετά το πέρας αυτών των δύο πρώτων φάσεων της επιχείρησης «Πυρσός» όλα ήταν έτοιμα για τη διεξαγωγή της τρίτης και τελευταίας φάσης, με την οποία πιστευόταν ότι θα δινόταν το τελειωτικό χτύπημα κατά του ΔΣΕ. Το σχέδιο επιχειρήσεων του ΓΕΣ προέβλεπε ότι σε πρώτο χρόνο έπρεπε να καταληφθεί ο βόρειος Γράμμος, με παράλληλη παρενόχληση του ΔΣΕ στον νότιο Γράμμο, ενώ θα απαγορευόταν η διαφυγή των ανταρτών νοτίως του Σαρανταπόρου προς την περιοχή της νότιας Πίνδου.
Σε δεύτερο χρόνο οι δυνάμεις του ΕΣ θα εξασφάλιζαν την κατοχή του βόρειου Γράμμου, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της νότιας περιοχής του ορεινού όγκου. Σε τρίτο χρόνο ο ΕΣ έπρεπε να εξασφαλίσει το σύνολο του Γράμμου, να αποκαταστήσει την ακεραιότητα του εθνικού εδάφους και να προβεί στη συστηματική εκκαθάριση του δασωμένου και δυσπρόσιτου ορεινού όγκου του Γράμμου από υπολείμματα ανταρτικών δυνάμεων. Η ηγεσία του ΓΕΣ πίστευε -σωστά όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια- ότι με αυτό το σχέδιο θα έσπαγε η διάταξη των ανταρτικών δυνάμεων στο κέντρο, με αποτέλεσμα οι τελευταίες να εξαναγκαστούν να εμπλακούν σε μάχες φθοράς και να συγκεντρώσουν εκεί το σύνολο των εφεδρειών τους, γεγονός που θα επέτρεπε την αποτελεσματικότερη δράση του  πυροβολικού. Από πλευράς ΔΣΕ, έτσι όπως είχε εξελιχθεί η κατάσταση,  «νίκη» θα ήταν η απόκρουση των δυνάμεων του ΕΣ και η πρόκληση μεγάλων απωλειών σε αυτόν, ώστε στο τέλος να αναγκαστεί η ηγεσία του-ακριβώς λόγω των μεγάλων απωλειών-να διατάξει τη διακοπή των επιχειρήσεων. Μια τέτοια εξέλιξη θα επέτρεπε στον ΔΣΕ και κατ' επέκταση στο ΚΚΕ να διατηρήσει τις θέσεις του στην περιοχή, ευελπιστώντας για κάτι καλύτερο στο μέλλον, που δεν θα ήταν άλλο από τη διεθνή αναγνώριση της ανεξαρτησίας της περιοχής από τη Σοβιετική Ένωση και τις υπόλοιπες κομμουνιστικές χώρες. Το πόσο ουτοπική ήταν η επίτευξη αυτών των στόχων είναι πασιφανές. Οι προοπτικές για τον καταπονημένο ΔΣΕ διαγράφονταν ζοφερές. Αυτό δεν απέτρεψε τον Ζαχαριάδη από το ακόλουθο διάγγελμα: «Ο εχθρός συγκεντρώνεται στον Γράμμο για μια αποφασιστική αναμέτρηση. Στον Γράμμο έχουμε όλες τις δυνατότητες να καταφέρουμε το θανάσιμο πλήγμα στον εχθρό. Έχουμε αρκετές δυνάμεις και μέσα. Πιο πλεονεκτικό έδαφος. Στον Γράμμο απέτυχε πάλι ο μοναρχοφασισμός. Στον Γράμμο φέτος του καταφέραμε σοβαρό πλήγμα. Στον Γράμμο από τις 2 μέχρι τις 8 Αυγούστου έσπασε τα μούτρα του. Έχουμε και την πείρα του Βίτσι και το σοβαρό μάτωμα που προκαλέσαμε στον εχθρό στο Βίτσι. Εδώ μπορούμε και πρέπει να θάψουμε τον μοναρχοφασισμό». Ξεχνούσε ο «σύντροφος»  ότι σε αυτές τις κορυφές ο Ελληνικός Στρατός έγραψε ένδοξη ιστορία κατά το έπος του ΄40.
Από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου η επιχείρηση «Πυρσός Γ΄» «έβαλε φωτιά» στον Γράμμο. Μετά τις κατάλληλες προωθήσεις των μεραρχιών του ΕΣ στις 05.30 τις 25ης Αυγούστου εξαπολύθηκε η κύρια επίθεση. Προς το μεσημέρι, έφθασε η πληροφορία ότι είχε καταληφθεί το στρατηγικής σημασίας ύψωμα Τσάρνο. Τότε ο Τσακαλώτος τσούγκρισε ένα ποτήρι κρασί με τον επιτελάρχη του υποστράτηγο Κετσέα φωνάζοντας: «Ζήτω το Έθνος!». Οι  δυνάμεις βεβαίως του Εθνικού Στρατού αντιμετώπισαν και πολύ σοβαρές δυσκολίες από τη μορφολογία του εδάφους, την πληθώρα των ναρκοπεδίων, την καλά οργανωμένη αμυντική οχύρωση και την αποφασιστική άμυνα που αντέταξε ο ΔΣΕ. Όμως η επιμονή των ανδρών του ΕΣ και η αριθμητική τους υπεροχή δεν έδινε καμία πιθανότητα στους αντάρτες για αναχαίτιση. Στα πλαίσια αυτά οι επιτιθέμενοι ξεπέρασαν τις δυσκολίες και με τολμηρές ενέργειες πέτυχαν τους στόχους τους. Κρίσιμη ημέρα της μάχης υπήρξε αναμφίβολα η 27η Αυγούστου. Τότε η 9ηΜεραρχία ολοκλήρωσε με επιτυχία τον ελιγμό που επιχείρησε, καταλαμβάνοντας τη διάβαση Πόρτα Οσμάν (η οποία μέχρι τότε αποτελούσε την πιο σημαντική δίοδο των ανταρτών με την Αλβανία) και εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό κάθε προσπάθεια διαφυγής τους προς τη γειτονική χώρα-μέχρι τότε απέμενε υπό τον έλεγχο του ΔΣΕ μόνο η δευτερεύουσας σημασίας διάβαση του αυχένα της Μπάρας. Η ηγεσία των ανταρτών αντιλήφθηκε τον μεγάλο κίνδυνο που αντιμετώπιζε, δηλαδή αυτόν της παγίδευσης του συνόλου των δυνάμεων της. Αμέσως συνεδρίασε το Πολιτικό Γραφείο της ΚΕ του ΚΚΕ και αποφάσισε την διαφυγή του ΔΣΕ- μέσω Μπάρας-στην Αλβανία, κάτι που τελικά πραγματοποιήθηκε (όχι για το σύνολο των δυνάμεων) κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. 40.000 περίπου αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού κατέφυγαν στις Ανατολικές χώρες.
Το βράδυ της 27ης Αυγούστου τμήματα της 9ηςΜεραρχίας άναψαν τεράστιες φωτιές κατά μήκος των ελληνοαλβανικών συνόρων για να σημάνουν τη νίκη του Εθνικού Στρατού και την ουσιαστική έξοδο της πολύπαθης χώρας από την τρίχρονη δοκιμασία. Η επίσημη λήξη των εχθροπραξιών σημειώθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1949 όταν ο Μήτσος Παρτσαλίδης πρόεδρος της «Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης» μιλώντας σε εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού «Ελεύθερη Ελλάδα» που έδρευε στη Σόφια ανακοίνωνε ότι «Ο ΔΣΕ δεν κατέθεσε τα όπλα, μα μονάχα τα έθεσε παρά πόδας. Υποχώρησε μπροστά στην τεράστια υπεροχή του μοναρχοφασισμού. Μα ο ΔΣΕ δεν συντρίφθηκε. Παραμένει ισχυρός και με ακέραιες τις δυνάμεις του. Γελιούνται θανάσιμα όσοι φαντάζονται ότι δεν υπάρχει πια ΔΣΕ. Σταμάτησε την αιματοχυσία για να σώσει την Ελλάδα από την ολοκληρωτική εκμηδένιση». Αυτό το οποίο δεν αναρωτήθηκε ο Παρτσαλίδης ήταν από πού προήλθε η «τεράστια υπεροχή του μοναρχοφασισμού». Είναι σαφές ότι οι αναίτιες επιθέσεις του ΕΛΑΣ σε όλες τις μη Εαμικές αντιστασιακές οργανώσεις ήδη από το 1943, η αιματοχυσία στην Πελοπόννησο το φθινόπωρο του 1944 και στην Αθήνα τον τραγικό Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, το δράμα των χιλιάδων συλληφθέντων ανά την επικράτεια από τους αντάρτες, η συστράτευση με τους «Σλαβομακεδόνες»,  οι επιδρομές του ΔΣΕ σε χωριά και οι επιθέσεις στις πόλεις, την περίοδο 1946-49, οι οποίες συνοδεύονταν από ποικίλα έκτροπα, καθώς και το τραγικό παιδομάζωμα είχαν προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου συσπείρωση όλων των μη κομμουνιστικών δυνάμεων της χώρας. Δυνάμεων που μέχρι πριν από λίγα χρόνια στην κυριολεξία αλληλοσπαράζονταν (βλέπε βασιλικοί-βενιζελικοί). Τελικά το ΚΚΕ πέτυχε το ακατόρθωτο. Να τοποθετήσει στο ίδιο χαράκωμα απέναντί του από τον σκληροπυρηνικό βασιλικό μέχρι τον  τροτσκιστή. Απορίες προκαλεί επίσης η τελευταία πρόταση του  Παρτσαλίδη «Σταμάτησε την αιματοχυσία για να σώσει την Ελλάδα από την ολοκληρωτική εκμηδένιση». Μάλλον λησμόνησε ότι γύρω στο 30% των μαχητών του ΔΣΕ («Σλαβομακεδόνες») μάχονταν για την απόσπαση της Μακεδονίας από τον εθνικό κορμό, υπό τις ευλογίες της ηγεσίας του ΚΚΕ φυσικά!
Η επιτυχής για τον Εθνικό Στρατό διεξαγωγή της επιχείρησης «Πυρσός Γ΄» σήμανε το ουσιαστικό τέλος των αντιανταρτικών επιχειρήσεων. Στην κατάληξη αυτή συνέβαλαν αποφασιστικά οι παρακάτω παράγοντες:
Η ικανή και στιβαρή ηγεσία του ΕΣ, η οποία εκπόνησε και εφάρμοσε, χωρίς επεμβάσεις από πολιτικά πρόσωπα, το σχέδιο επιχειρήσεων. Το πολύ υψηλό ηθικό των στρατιωτών του ΕΣ, οι οποίοι είχαν συνειδητοποιήσει ότι ο εχθρός ήταν εγκλωβισμένος και η πολυπόθητη νίκη ήταν πλέον πολύ κοντά. Η άριστη εκπαίδευση, η αριθμητική υπεροχή (αν και αυτή πολλές φορές δεν έπαιζε κανένα ρόλο εξαιτίας των εξαιρετικά δυσπρόσιτων και άριστα οργανωμένων αμυντικών θέσεων των ανταρτών) και ο πλήρης εφοδιασμός με κάθε είδους υλικό των δυνάμεων του Ε.Σ. Ο αιφνιδιασμός των δυνάμεων του ΔΣΕ, κυρίως με τη διενέργεια του  ελιγμού κατά μήκος των ελληνοαλβανικών συνόρων από την 9η Μεραρχία. Τα σοβαρά εσωτερικά πολιτικά και στρατιωτικά προβλήματα που ελλόχευαν στους κόλπους του ΔΣΕ και του ΚΚΕ (προσπάθεια μετατροπής του αντάρτικου στρατού σε τακτικό. Απομάκρυνση του Μάρκου Βαφειάδη από τη στρατιωτική ηγεσία του ΔΣΕ. Ανάληψη της στρατιωτικής ηγεσίας από τον «άκαπνο» Νίκο Ζαχαριάδη. Κλείσιμο γιουγκοσλαβικών συνόρων. Διάσταση μεταξύ πολιτικών επιτρόπων του ΚΚΕ και μονίμων αξιωματικών του ΔΣΕ).
Σήμερα, 64 ακριβώς χρόνια μετά την λήξη της επιχείρησης «Πυρσός», οι εναπομείναντες βετεράνοι του ΕΣ νοιώθουν ηττημένοι και προδομένοι. Σταδιακά η πολιτεία, πιεζόμενη από την αριστερή παραφιλολογία και κυριαρχία, τους ξέχασε  και τους αποκαθήλωσε από τη θέση που είχαν κερδίσει με το αίμα τους, δίπλα σε εκείνη των ηρώων του 1940 (πολλοί άλλωστε ήταν οι ίδιοι άνθρωποι). Έφτασε μάλιστα στο σημείο να τους δαιμονοποιήσει και να χαρακτηρίσει τα μνημόσυνα προς τιμήν των πεσόντων συμπολεμιστών τους ως «γιορτές μίσους». Φυσικά δεν τόλμησε να χαρακτηρίσει έτσι τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα από τους βετεράνους του ΔΣΕ, υπό την αιγίδα του ΚΚΕ. Η προπαγάνδα τους είναι συνεχής και διαστρεβλώνουν την αλήθεια με θράσος, πάντα με τη βοήθεια της προδοτικής «δεξιάς». Πόσοι γνωρίζουν ότι, το 1989  η ΝΔ και ο Σαμαράς με το υπ΄αριθμόν 204 ΦΕΚ άλλαξαν τους όρους "Συμμορίτες" σε "Δημοκρατικό Στρατό" και "Συμμοριτοπόλεμο" σε "Εμφύλιο";
Ποιος μπορεί  επίσης να ξεχάσει το έγκλημα που συνιστά τη μεγαλύτερη ντροπή, το μεγαλύτερο αίσχος του Συμμοριτοπολέμου, το ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ; 28.000 παιδιά άρπαξαν με τη βία οι Συμμορίτες από τις αγκαλιές των μανάδων τους, ως άλλοι τούρκοι Κατακτητές, και τα έστειλαν στις Κομμουνιστικές χώρες, στην Αλβανία, στη Γιουγκοσλαβία, στη Βουλγαρία «για να σωθούν, να προστατευθούν». Από ποιον να «σωθούν»; Από τους ίδιους τους γονείς; Είχαν στο νου τους να φτιάξουν νέο στρατό γενιτσάρων, που θα στρεφόταν ενάντια στην ίδια του την Πατρίδα. Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γι΄αυτούς που έπεσαν στη μάχη αυτή της Ελευθερίας. Την αγάπη της ζωής τη θεμελιώνει της Ελευθερίας η αγάπη. «Οι Μαραθώνες γεννούν τους Παρθενώνες», έλεγε ο Κωστής Παλαμάς. «Στα τρεις χιλιάδες χρόνια εξέλιξης της ανθρωπότητας αποδείχθηκε δύσκολο να γεννηθούν νέοι Παρθενώνες. Η επανάληψη όμως των νέων Μαραθώνων διατηρεί ζωντανή την ελπίδα ότι θα έλθει κάποτε και η ώρα των νέων Παρθενώνων».
http://www.xryshaygh.com

Πρώτες εικόνες από το Βίτσι: Δυναμική παρουσία της Χρυσής Αυγής με μαζική συμμετοχή

Πρώτες εικόνες από το Βίτσι: Δυναμική παρουσία της Χρυσής Αυγής με μαζική συμμετοχή
Χιλιάδες Έλληνες τίμησαν και φέτος τους Ήρωες του Εθνικού Στρατού. Οι ελληνικές σημαίες έβαψαν γαλάζιο το πεδίο και τα συνθήματα ενάντια στον κομμουνισμό και τους προδότες πολιτικάντηδες δονούσαν την ατμόσφαιρα.

Οι βουλευτές και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Οργανώσεων Μακεδονίας του Λαϊκού Συνδέσμου καταχειροκροτήθηκαν κατά τις καταθέσεις στεφάνων από τους χιλιάδες συγκεντρωμένους Έλληνες.

Θα ακολουθήσει πλήρες φωτορεπορτάζ
http://www.xryshaygh.com

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Οι παράνομα προφυλακισμένοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής θα ορκιστούν όπως ορίζει το Σύνταγμα και οι Νόμοι


Εν όψει των επικείμενων ορκωμοσιών σε δήμους και περιφέρειες, διαβάζουμε στον Βηματοδότη τα παρακάτω με τίτλο “24η άδεια στους χρυσαυγίτες¨: “Αυτό γίνεται για πρώτη φορά στα δικαστικά χρονικά. Να χορηγείται 24ωρη άδεια σε προφυλακισμένους (με κακουργηματικές πράξεις) για να… ορκιστούν δημοτικοί σύμβουλοι! Ο εισαγγελέας φυλακών έκανε δεκτό το αίτημα των προφυλακισμένων χρυσαυγιτών που έχουν εκλεγεί δημοτικοί σύμβουλοι (ανάμεσα στους οποίους και ο Ηλ. Κασιδιάρης, που εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων) και τους χορήγησε 24ωρη άδεια προκειμένου να ορκιστούν και εν συνεχεία να επιστρέψουν στα κελιά τους. Εξυπακούεται ότι οι προφυλακισμένοι θα πάνε στον τόπο ορκωμοσίας τους συνοδεία περιπολικών και αυτοκινήτων της Ασφάλειας και με τον ίδιο τρόπο θα επιστρέψουν στα κελιά τους.”
Φυσικά και γίνεται για πρώτη φορά στα δικαστικά χρονικά βρε κακόμοιρε βηματοδότη, διότι σε καιρό υποτιθέμενης δημοκρατίας για πρώτη φορά κρατούνται παράνομα και αντισυνταγματικά εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του Ελληνικού Λαού επειδή ανεβαίνουν τα ποσοστά του κόμματός τους και δη ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ! Όσο για τις “κακουργηματικές πράξεις” να σου πούμε ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητος για όλους τους κατηγορουμένους, αλλά φυσικά σου διαφεύγει αυτή η λεπτομέρεια. Επίσης, να σου πούμε ότι άδειες χορηγούνται ακόμη και σε τρομοκράτες, αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για κάποιες πληρωμένες γραφίδες σα και του λόγου σου…
Όσο αφορά την περίπτωση Ηλία Κασιδιάρη, για την “κακουργηματική” του πράξη, ο βηματοδότης σκόπιμα αποκρύπτει την Αλήθεια, δηλαδή ότι ο Συναγωνιστής Κασιδιάρης πλήρωσε εγγύηση πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000ευρώ!) για να είναι ελεύθερος και τον έβαλαν μέσα για κατοχή μιας νόμιμης κυνηγητικής καραμπίνας!
Θα πάρουν άδεια να πάνε να ορκιστούν δημοτικοί σύμβουλοι γιατί τους θέλει και τους επέλεξε ο λαός (τι να κάνουμε που δεν αρέσει στον “δημοκράτη” βηματοδότη!) και όχι να προβούν σε παράνομες πράξεις…
Περαστικά σου κακόμοιρε. Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ! Όσο πιο γρήγορα το πάρεις απόφαση, τόσο το καλύτερο…
Και για την ιστορία: Εθνικές εκλογές 4ης Οκτωβρίου 2009, η Χρυσή Αυγή έλαβε το 0,29 % των ψήφων. Ευρωπαϊκές εκλογές της 25ης Μαίου 2014, (σχεδόν πέντε, (5), έτη αργότερα…), η Χρυσή Αυγή έλαβε το 9,40 % των ψήφων. Σε απλά ελληνικά, αύξησε τη δύναμή της περισσότερο από τριάντα δύο, (32), φορές!!!
http://koinonikosethnikismos.wordpress.com

ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΙ 6 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΓΗΣ- ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΑΝ ΤΗΝ ΔΟΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΡΚΟΥ

10437269_452207398253279_1161029245_n

 • Σε κακόγουστο πανηγύρι μετέτρεψαν την ορκωμοσία του περιφερειακού συμβουλίου ο Σύριζα και η Δούρου.
 • Ακούστηκαν “ουου” κατά την διάρκεια πολιτικού όρκου της Δούρου, από εκεί που κάθονταν υποστηρικτές του Σύριζα.
 • Σε αστυνομικό κλοιό και σε απαγόρευση τα “μαύρα μπλουζάκια”…
Η κατάφορη παραβίαση κάθε έννοιας συνταγματικότητας, στην ελεύθερη μετακίνηση, ελεύθερων πολιτών, απλά και μόνο επειδή φορούσαν μαύρη μπλούζα, (με ή χωρίς τον Mαίανδρο – σήμα της Χρυσής Αυγής)
SAM_6279
ο περιφερόμενος θλιβερός θίασος των 5 ατόμων του ΚΕΕΡΦΑ που κάτι ακατανόητο έλεγαν (ή δεν είχαν ξυπνήσει ακόμη, ή… δεν “ήταν καλά” – χάλια το “πράμα”) και όσα έγιναν μέσα στην αίθουσα του γυμναστηρίου Δροσούπολης στον δήμο Φυλής, με τον κομμουνιστικό χαιρετισμό σε πρώτο πλάνο
SAM_6328
(αλλά αυτός δεν απαγορεύεται είπαμε, και ας έχει συνδεθεί με δολοφονίες εκατομμυρίων ανθρώπων) μας πείθουν πως δεν θα έπρεπε να μιλάμε για “τελετή ορκωμοσίας” – γιατί τέτοια δεν ήταν – εκτός αν εξαιρέσουμε ένα μικρό σημείο. Εκεί που ορκίστηκε ο Ηλίας Παναγιώταρος και οι εκλεγμένοι της “Ελληνικής Αυγής για την Αττική”.
10656547_452207388253280_685443649_n
Οι άλλοι, ο καθένας ορκίστηκε όπου ήθελε. Άλλος στη μάνα του, άλλος στο παιδί του, άλλος στα playmobil που είχε μικρός…
sulaawkqms53fe27f52f276
… κάνοντας τον Μ. Γλέζο να αναρωτιέται και τον Τσίπρα να προβληματίζεται … (Είναι πρόσφατη η εμπειρία του Αγίου Όρους Μr Tsipras και πως να τους πεις πως τους εκμεταλλεύτηκες για να τους πάρεις την ψήφο – μα πριν αλέκτωρ (ή να πούμε ΗΛΕΚΤΩΡ) λαλήσει τρις εφάνης ολίγος;)
tsipras glezos
Τι ήταν αυτό που είδαμε λοιπόν εκεί στα Άνω Λιόσια; Ένα μεγάλο επικοινωνιακό φιάσκο του ΣΥΡΙΖΑ που ξέφυγε και έγινε πανηγύρι.
Στα πανηγύρια όλα επιτρέπονται. Στην ορκωμοσία του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, της πλέον δύσκολης και υποβαθμισμένης περιφέρειας της Ελλάδας, όσα έγιναν επιβεβαίωσαν την φράση που ακουγόταν από στόμα σε στόμα στους κατοίκους της περιοχής – που “σημειολογικά” επέλεξε η Δούρου για να γίνει η ορκωμοσία των Περιφερειακών Συμβούλων… “Τι είναι αυτά; Κουβέντα για μας… Και ακόμη δεν κυβέρνησαν!”.
Ήταν όλοι τους εκεί και τους στεφάνωνε η διαπλοκή.
ψινακης
Ηθοποιοί, ο Πάνος Σκουρολιάκος, ο (πρώην) κλεφτοπασόκος της Γενοπ ΔΕΗ Νίκος Φωτόπουλος, ο έχων απλήρωτους τους εργαζόμενους του ραδιοφώνου του ΣΥΡΙΖΑ “στο κόκκινο” δημοσιογράφος Κώστας Αρβανίτης, ο δημοσιογράφος Κώστας Χαρδαβέλας, ο λαθρο-δήμαρχος Γιώργος Καμίνης, ο νέος δήμαρχος που θέλει τον Μαραθώνα “τόπο γυμνών παλλικαριών κάτω από του Φοίνικες”, Ηλίας Ψινάκης, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ (ιδιοκτητών ακινήτων) Στράτος Παραδιάς, λέτε να στέλνει το μνμ στον Σαμαρά πως χάνει αν χάσουν κι αυτοί πολλά από τον ΕΝΦΙΑ;;;), οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (Δραγασάκης, Σκουρλέτης, Λαφαζάνης, Τσουκαλάς, η πρώην Κνίτισσα και νυν βουλευτής Σύριζα Βαλαβάνη, και πολλοί άλλοι.
pkjjkauhar53fe2e081ead0
Το πανηγύρι είχε τον Τσίπρα ως guest star, σε σπέσιαλ εμφάνιση….
ervicqdhmt53fe2f87e8c1a
Εκεί ακόμη ήταν και οι καθαρίστριες του υπουργείου οικονομικών, αλλά και τα μέλη της “επιτροπής για την απομάκρυνση της χωματερής φυλής” που ήταν ταυτόχρονα – και σε πλήρη σύγχυση – και η επιτροπή κατά της Χρυσής Αυγής. (Σ.Σ. Η Χρυσή Αυγή, ήταν η μόνη παράταξη που παρουσίασε θέσεις για την διαχείριση των απορριμμάτων κατά την προεκλογική διαδικασία, κάποιες από αυτές τις θέσεις αντιγράφηκαν από τον Σύριζα). Μια από αυτές που ΔΕΝ αντιγράφηκαν, ήταν και η άμεση απομάκρυνση της χωματερής! Άρα συνθήματα κατά της Χρυσής Αυγής και της αυτοδιοικητικής της έκφρασης, της “Ελληνικής Αυγής” ειναι συνθήματα υπέρ του Μπόμπολα και των συμφερόντων που θα εξυπηρετήσει η Δούρου! Ισως για αυτά σας τα λάθη “σύντροφοι”, η χωματερή να μην έχει φύγει από τα Λιόσια, κι έτσι όπως το πάτε, δεν θα φύγει ποτέ!).
Από τα παραλειπόμενα της ορκωμοσίας, ήταν ο πολιτικός όρκος της Δούρου, πρίν την θρησκευτική τελετή, και το “ουου” που ακούστηκε απο τα θεωρεία που καθόταν υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ!
Ο Θάνος Τζήμερος, που ορκίστηκε με τον όρκο της εγκυκλίου (!!!!)
Οι κομμουνιστές του Παφίλη που αρκέστηκαν σε μια δήλωση “πίστης στα συμφέροντα του λαού”…
Υ.Γ. Κατά της διάρκεια των γενικών γλυκανανάλατων ευχών της Δούρου, κάτοικοι της περιοχής ρωτούσαν ο ένας τον άλλον: με τους “ρομα” και την εγκληματικότητα που φουντώνει τι θα γίνει, με την χωματερή; Με την ανεργία στην περιφέρεια, με τα μεγάλα έργα που ειναι απαραίτητα στην περιφέρεια της Αττικής και δεν έγιναν ποτέ (ούτε θα γίνουν) γιατι δεν λέει κουβέντα;
Θέλετε απάντηση εσείς που την ψηφίσατε και τώρα αναρωτιέστε;
Δεν θα γίνει τίποτα!
http://ethnikismos.net

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ-Ο ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ!

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Έλληνόρθοδοξος ιερομόναχος, ιερομάρτυρας, ισαπόστολος και εθνεγέρτης. Υπήρξε η πλέον δραστήρια και επιβλητική φυσιογνωμία του νεοελληνικού Μαρτυρολογίου. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Έλληνόρθοδοξος ιερομόναχος, ιερομάρτυρας, ισαπόστολος και εθνεγέρτης. Υπήρξε η πλέον δραστήρια και επιβλητική φυσιογνωμία του νεοελληνικού Μαρτυρολογίου. Η μνήμη του παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα.
Το βαφτιστικό του όνομα ήταν Κώνστας και γεννήθηκε στο Μεγάλο Δέντρο της Αιτωλίας το 1714 από γονείς θεοσεβούμενους. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο ιεροδιδασκαλείο του Γεράσιμου Λύτσικα στη Σιγδίτσα Φωκίδας και στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα στη Μονή της Αγίας Παρασκευής στα Βραγγιανά των Αγράφων.
Μόλις τελείωσε το σχολείο δούλεψε ως δάσκαλος στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας και μόλις ιδρύθηκε η Αθωνιάδα Σχολή στο Άγιο Όρος ήταν από τους πρώτους σπουδαστές της. Παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας, με δασκάλους τον Παναγιώτη Παλαμά, τον Ευγένιο Βούλγαρη και το Νικόλαο Τζαρτζούλη και μελέτησε σε βάθος την Αγία Γραφή και το έργο των Πατέρων της Εκκλησίας. Το 1759 ενδύθηκε το μοναχικό σχήμα στη Μονή του Αγίου Φιλοθέου κι έλαβε το όνομα Κοσμάς. Μετ’ ολίγον χειροτονήθηκε ιερέας.
Τον επόμενο χρόνο, με την προτροπή του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Σωφρονίου Β’, ο οποίος είχε εκτιμήσει τις αρετές και το δυναμικό του χαρακτήρα, ξεκίνησε το ιεραποστολικό του έργο στο υπόδουλο έθνος, το οποίο συνέχισε αδιάλειπτα για είκοσι χρόνια και επισφράγισε με το μαρτύριό του. Ο πατρο-Κοσμάς πραγματοποίησε τέσσερις μεγάλες περιοδείες σε διάφορες περιοχές του Ελληνισμού, από την Κωνσταντινούπολη ως την Πελοπόννησο και από τα νησιά του Αιγαίου ως την Αλβανία. Κήρυττε το λόγο του Θεού σε γλώσσα απλή και κατανοητή, ενώ παράλληλα ενίσχυε το φρόνημα του υπόδουλου γένους στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας.
Απ’ όπου περνούσε πλήθος πιστών «ραγιάδων» τον άκουγε με πολλή προσοχή. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε κάποτε στην ομιλία του σ’ ένα χωριό:


Ήρθα στο χωριό σας να σας κηρύξω τον λόγο του Θεού. Δίκαιο, λοιπόν, είναι να με πληρώσετε για τον κόπο μου. Όχι, όμως, με χρήματα, γιατί τι να τα κάνω; Η πληρωμή μου είναι να βάλετε τα λόγια του Θεού στην καρδιά σας για να κερδίσετε την αιώνια ζωή.
Ο φλογερός ιερωμένος προέτρεπε να ιδρύουν σχολεία και εκκλησίες, γιατί θεωρούσε το σχολείο θεμέλιο για τη θρησκευτική και ηθική αναγέννηση των Ελλήνων. «Καλύτερον, αδελφέ μου, να έχης ελληνικόν σχολείον εις την χώρα σου, παρά να έχης βρύσες και ποτάμια» έλεγε. Κατέκρινε όσους Έλληνες μιλούσαν βλάχικα ή αρβανίτικα και τους προέτρεπε να μαθαίνουν στα παιδιά τους Ελληνικά, γιατί «και η εκκλησία μας είναι εις την Ελληνικήν». Από επιστολή του προς τον αδελφόν του Χρύσανθο πληροφορούμαστε ότι ίδρυσε 10 ελληνικά σχολεία της αρχαίας ελληνικής διαλέκτου και 200 δημοτικά σχολεία.
Ο Κοσμάς κήρυττε την εμμονή στην ορθόδοξη πίστη. Η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον πλησίον είναι οι δύο άξονες γύρω από τους οποίους περιστρεφόταν περισσότερο η διδασκαλία του. «Καθώς ένα χελιδόνι χρειάζεται δύο πτέρυγας δια να πετά εις τον αέρα, ούτω και ημείς χρειαζόμεθα αυτάς τα δύο αγάπας, διότι χωρίς αυτών είναι αδύνατον να σωθώμεν» έλεγε.
Η αγάπη και η ευλάβεια προς τον Θεό έπρεπε να εκδηλώνεται και με την τήρηση της Κυριακής αργίας, την οποία όμως κατέλυαν οι Εβραίοι με τα παζάρια. Γι’ αυτό το λόγο κατά τα τελευταία χρόνια της δράσης του επιτέθηκε με ασυνήθιστη οξύτητα εναντίον τους. «Δέκα χιλιάδες χριστιανοί με αγαπώσι και ένας με μισεί. Χίλιοι Τούρκοι με αγαπώσι και ένας όχι τόσον. Χιλιάδες Εβραίοι θέλουν τον θάνατόν μου και ένας όχι» έγραφε στον αδελφό του Χρύσανθο.

Ο πατροΚοσμάς με το κήρυγμά του προκάλεσε την οργή των Εβραίων της Ηπείρου, οι οποίοι τον διέβαλαν ως όργανο των Ρώσων και υποκινητή επανάστασης των χριστιανών εναντίον του οθωμανικού κράτους στον πασά της περιοχής. Έτσι, καθώς κήρυττε το λόγο του Θεού στο χωριό Κολικόντασι του Βερατίου (σημερινό Μπεράτι Αλβανίας) συνελήφθη στις 23 Αυγούστου 1779 με εντολή του τοπικού ηγεμόνα Κουρτ Πασά και την επομένη κρεμάστηκε από δέντρο στις όχθες του ποταμού Άψου. Το σώμα του ρίχτηκε στο ποτάμι, απ’ όπου το ανέσυρε ο εφημέριος του χωριού και το έθαψε.

Τον χαρακτήρα του κηρύγματός του δείχνουν οι «Διδαχές» του, όσες διασώθηκαν από τους μαθητές του, οι οποίοι τον ακολουθούσαν στις διάφορες περιοδείες του και κρατούσαν σημειώσεις. Ο Κοσμάς είναι γνωστός στις μέρες μας και για τις προφητείες του.
Από τις πολλές προφητείες του, που διασώζονται, άλλες αναφέρονται στην απελευθέρωση του Γένους, άλλες στο μέλλον προσώπων και πόλεων, άλλες στο μέλλον της ανθρωπότητας και άλλες στις καταπληκτικές εφευρέσεις της επιστήμης. Αναφέρουμε τις πιο γνωστές:
 • «Το ποθούμενον θα γίνη στην τρίτη γενεά. Θα το ιδούν τα εγγόνια σας». Πράγματι, η γενιά του 1821 υπήρξε η τρίτη από την εποχή του Κοσμά.
 • «Πότε θα ‘ρθή το ποθούμενον;» ρώτησαν τον Κοσμά στα Τσαραπλανά της Ηπείρου. «Όταν θα σμίξουν αυτά» απάντησε εκείνος, δείχνοντας δύο μικρά δέντρα. Αυτά, τελικά, μεγάλωσαν κι ενώθηκαν το 1912, χρονιά των Βαλκανικών Πολέμων.
 • Θα έλθη καιρός που θα διευθύνουν τον κόσμον τα άλαλα και τα μπάλαλα», εννοώντας τα άψυχα μηχανήματα των διαφόρων εφευρέσεων».
 • «Θα ‘ρθή καιρός που οι άνθρωποι θα μιλούν από ένα μακρυνό μέρος σε άλλο, σαν νά ‘ναι σε πλαγινά δωμάτια».
 • «Θα δήτε να πετάνε άνθρωποι στον ουρανό σαν μαυροπούλια και να ρίχνουν φωτιά στον κόσμο».
Στις 20 Απριλίου 1961, το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης ανακήρυξε τον Κοσμά τον Αιτωλό Άγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και όρισε η μνήμη του να εορτάζεται στις 24 Αυγούστου, ημέρα του μαρτυρίου του.

Απολυτίκιο

Θείας πίστεως διδασκαλία,
κατεκόσμησας τὴν Εκκλησίαν,
ζηλωτής των Αποστόλων γενόμενος
και κατασπείρας τα θεία διδάγματα,
μαρτυρικώς τον αγώνα ετέλεσας.
Κοσμά ένδοξε,
Χριστόν τον Θεόν ικέτευε,
δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.
http://www.sansimera.gr

ΟΤΑΝ ΟΙ «ΥΠΕΡΔΕΞΙΟΙ» ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΑΡΝΟΥΝΤΑΝ ΟΤΙ ΥΠΗΡΞΑΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ!

86ab54fc9db9458f9bef9b86cdfe5b18_XL
23 Αυγούστου, είναι η ημέρα μνήμης των θυμάτων των εγκλημάτων του κομμουνισμού. Η επέτειος, καθιερώθηκε με τα χίλια ζόρια το 2006, με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατόπιν ψηφοφορίας. Εναντίον της καταδίκης των κομμουνιστικών εγκλημάτων, ψήφισαν ΟΛΑ τα ελληνικά κόμματα! Από ψοφοδεξιά μέχρι άκρα αριστερά! Δηλαδή, όλα τα κόμματα του σάπιου μεταπολιτευτικού κατεστημένου δέχτηκαν επίσημα ότι τα κομμουνιστικά καθεστώτα δεν διέπραξαν εγκλήματα! Και να σκεφτεί κανείς πως επρόκειτο για ένα απλό ψήφισμα καταδίκης, το οποίο δεν είχε καμιά απολύτως συνέπεια (διώξεις, απαγορεύσεις κ.τ.λ.) για τα ορφανά του Στάλιν, του Τσαουσέσκου, του Χόνεκερ και του «Τείχους του Αίσχους», του Πολ-Ποτ, που εγκωμιάζουν τα εγκλήματα των ινδαλμάτων της κατά της ανθρωπότητας.
Ιδού το κείμενο της ντροπής, που συνέταξε το ΚΚΕ και που υπέγραψαν (σχεδόν) ΟΛΟΙ οι Έλληνες ευρωβουλευτές, (σχεδόν) ΟΛΩΝ των κομμάτων – μεταξύ αυτών και ο τότε ευρωβουλευτής φον Αντωνάκης ο πανικόβλητος, αλλά και ο «υπερδεξιός» Καρατζαφέρης (επίσης τότε ευρωβουλευτής), που σήμερα κόπτεται να μην έρθουν οι… κομμουνιστές στην εξουσία:
«Προσβάλλει τους αγωνιστές αντιφασίστες, τους κομμουνιστές, τα θύματα του ναζισμού – φασισμού και γενικότερα τους προοδευτικούς ανθρώπους… Γι’ αυτό οι υπογράφοντες ευρωβουλευτές ζητούμε την άμεση καταδίκη του και καλούμε την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης να το καταψηφίσει», καταλήγει το κείμενο.
Οι ευρωβουλευτές που έχουν υπογράψει είναι οι εξής:
 1. ΑΔΑΜΟΥ Αδαμος(GUE/NGL, ΑΚΕΛ, Κύπρος)
 2. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ Σταύρος(PSE, ΠΑΣΟΚ, Ελλάδα)
 3. ΜΠΑΤΖΕΛΗ Κατερίνα(PSE, ΠΑΣΟΚ, Ελλάδα)
 4. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ Παναγιώτης(PSE, ΠΑΣΟΚ, Ελλάδα)
 5. COTTIGNY Jean Louis(PSE, Γαλλία)
 6. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος(PPE, Νέα Δημοκρατία, Ελλάδα)
 7. DOBOLYI Alexandra(PSE, Ουγγαρία)
 8. FIGUEIREDO Lida(GUE/NGL, PCP, Πορτογαλία)
 9. FLASAROVA Vera(GUE/NGL, Komunisticka strana Cech a Moravy, Τσεχία)
 10. ΓΚΛΑΒΑΚΗΣ Ιωάννης(PPE, Νέα Δημοκρατία, Ελλάδα)
 11. GUERREIRO Pedro(GUE/NGL, PCP, Πορτογαλία)
 12. GUIDONI Umberto(GUE/NGL, Ιταλία)
 13. HAMON Benoit(PSE, Γαλλία)
 14. HASSE Ferreira(PSE, Πορτογαλία)
 15. HENIN Jacky(GUE/NGL Parti communiste, Γαλλία)
 16. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Γιώργος (ID, Ελλάδα)
 17. KOHLICEK Jaromir(GUE/NGL Kommunisticka strana Cech a Moravy, Τσεχία)
 18. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ Σταύρος(PSE, ΠΑΣΟΚ, Ελλάδα)
 19. LIEMEMANM Marie Noelle(PSE, Γαλλία)
 20. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Διαμάντω(GUE/NGL, KKE, Ελλάδα)
 21. MASTALKA Uiri(GUE/NGL, Kommunisticka strana Cech a Moravy, Τσεχία)
 22. ΜΑΤΣΟΥΚΑ Μαρία(PSE, ΠΑΣΟΚ, Ελλάδα)
 23. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Μανώλης(PPE, Νέα Δημοκρατία, Ελλάδα)
 24. MEYER Willy(GUE/NGL. Izqierda Unida, Ισπανία)
 25. ΠΑΦΙΛΗΣ Θανάσης(GUE/NGL, KKE, Ελλάδα, Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης)
 26. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΣΙΩΤΟΥ Μαρία(PPE, Νέα Δημοκρατία, Ελλάδα)
 27. ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ Γιώργος(PPE, Νέα Δημοκρατία, Ελλάδα)
 28. PFLUGER Tobias(GUE/NGL, Γερμανία)
 29. RANSDORF Miloslav(GUE/NGL, Τσεχία)
 30. REMEK Vladimir(GUE/NGL, Τσεχία)
 31. RIZZO Marco(GUE/NGL, Ιταλία)
 32. ΣΑΜΑΡΑΣ Αντώνης (PPE, Νέα Δημοκρατία, Ελλάδα)
 33. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ Νίκος(PSE, ΠΑΣΟΚ, Ελλάδα)
 34. STROZ Daniel(GUE/NGL, Τσεχία)
 35. TARABELLA Marc(PSE, Βέλγιο)
 36. ΤΟΥΣΣΑΣΓιώργος (GUE/NGL, KKE, Ελλάδα)
 37. ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗΣ Αντώνιος(EPP, Νέα Δημοκρατία, Ελλάδα)
 38. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Κυριάκος(GUE/NGL, ΑΚΕΛ, Κύπρος)
 39. ΤΖΑΜΠΑΤΖΗ Ευαγγελία(PSE, ΠΑΣΟΚ, Ελλάδα)
 40. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Ιωάννης(EPP, Ελλάδα)
 41. WAGENKNECHT Sahra(GUE/NGL, Γερμανία)
 42. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαριλίζα(PSE, ΠΑΣΟΚ, Ελλάδα)
(ΥΓ): Τραγική ειρωνεία: το μόνο ελληνικό κοινοβουλευτικό κόμμα που δεν υπέγραψε την κουκουέδικη διακήρυξη ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ (!!!), που επέμενε να καταδικαστούν τουλάχιστον τα εγκλήματα του Στάλιν…
http://ethnikismos.net

ΑΥΤΗ θα είναι η Καινούργια μας ΣΗΜΑΙΑ στην Ελλάδα- Καταργούν το Σταυρό- Ξεκίνησε η Αλλαγή (ΦΩΤΟ,ΒΙΝΤΕΟ)

ελλα
H κυβέρνηση βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μιας σύνθετης και εξαιρετικά ευαίσθητης διαπραγμάτευσης, που αποσκοπεί στην ανόρθωση της εικόνας της χώρας μας διεθνώς και ιδίως, στον ευρωπαϊκό χώρο. Σκοπός είναι να αλλάξει το κλίμα τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό
Όμως στις διαπραγματεύσεις, τέθηκε ένα ζήτημα από τα παλιά. Ένα θέμα που είχε συζητηθεί ξανά επί πρωθυπουργίας Γιώργου Παπανδρέου, ανακινείται εκ νέου το τελευταίο διάστημα και είναι η… αλλαγή της ελληνικής σημαίας, ώστε να μην εμφανίζεται πλέον το θρησκευτικό σύμβολο του Σταυρού στο άνω αριστερό μέρος της.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να συντονίσει τις ελληνικές προσπάθειες με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία. Ως γνωστό υπάρχουν αρκετές χώρες της Ε.Ε που έχουν το σύμβολο του σταυρού στη σημαία τους όπως: Η Φιλανδία, η Σουηδία, η Δανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Μάλτα, η Ελλάδα και άλλες.
Στα πλαίσια των νέων αντιλήψεων που επικρατούν στην Ευρώπη και παγκοσμίως για τον «διάλογο των πολιτισμών» και την θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους, η Ε.Ε. ενθαρρύνει ήδη από το 2008 τις παραπάνω χώρες, να ευθυγραμμισθούν με τις υπόλοιπες τροποποιώντας τις εθνικές τους σημαίες. Ο Γιώργος Παπανδρέου μάλιστα, όταν ήταν πρωθυπουργός, είχε αναφέρει σε συνεργάτες του ότι μεσοπρόθεσμα, η μάχη για τη διατήρηση του Σταυρού είναι χαμένη.
Η Άγκελα Μέρκελ, είχε μάλιστα εξομολογηθεί στον Πρόεδρο της Κομισιόν Μπαρόσο, ότι αν το σχέδιο υλοποιηθεί, είναι διατεθειμένη να αυξήσει την χρηματοδότηση των ελληνικών ελλειμμάτων, διευκολύνοντας έτσι τους χειρισμούς του Έλληνα πρωθυπουργού. Δεν επιθυμεί όμως η απόφαση για κατάργηση του Σταυρού, να ανακοινωθεί πριν από τις εκλογές του 2016 φοβούμενη το πολιτικό κόστος που θα υποστεί η κυβέρνηση Σαμαρά. Από πλευράς σκανδιναβικών χωρών, δεν αναμένονται ιδιαίτερες αντιδράσεις, καθότι η κοινή γνώμη φαίνεται ώριμη να αποδεχθεί τον εκσυγχρονισμό των σημαιών.
Οριζόντιες και κάθετες λωρίδες η… «νέα» Σημαία της Ελλάδας
Έντονη αρχίζει να γίνεται το τελευταίο διάστημα η παρουσία σε εορταστικές εκδηλώσεις της Ελληνικής σημαίας, χωρίς το σταυρό, ενώ οι γραμμές πλέον είναι κάθετες ή οριζόντιες σε μπλε και άσπρο χρώμα. Δυστυχώς πολλοί δήμοι της Ελλάδος, σιγά – σιγά αντικαθιστούν την Ελληνική Σημαία με πανάκια και λουρίδες, που απλά έχουν το γαλάζιο και το λευκό! Οι φωτογραφίες που παραθέτουμε παρακάτω, είναι αποκαλυπτικές από το Δήμο Ξάνθης στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου.
Ωστόσο, αν και στην αρχή δεν δώσαμε σημασία, στην εορτή του Δεκαπενταύγουστου πριν λίγες ημέρες, σε πολλές εκκλησίες υπήρχε η ίδια σημαία… Σιγά – σιγά αυτό θα εξαπλωθεί, με τελικό σκοπό να συνηθίσει ο Έλληνας πολίτης στην ιδέα της νέας σημαίας. Την ίδια σημαία την είδαμε στη Θεσσαλονίκη, στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Καραμανλή το 2011. Εάν προσέξατε η Ελληνική σημαία δεν ήταν Ελληνική σημαία, αλλά ένα πράγμα με τέσσερις λωρίδες χωρίς Σταυρό. Την ίδια σημαία την πρωτοείδαμε το 2009 αλλά και το 2010 στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, κατά τη διάρκεια των εκλογικών αποτελεσμάτων.
11
12
13
14
Το ΠΑΣΟΚ πρωτοστάτησε στην αλλαγή της σημαίας
Το θέμα είχε θέσει ανεπίσημα,σύμφωνα με το pentapostagma.gr, η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ πριν αρκετά χρόνια και σας θυμίζω την δημόσια αναφορά του Σηφουνάκη ως υπουργού Αιγαίου το 2000 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha και στον δημοσιογράφο κ. Αθανασιάδη, όπου με αφορμή το θέμα των ταυτοτήτων, είχε τοποθετηθεί υπέρ της κατάργησης του Σταυρού από την Ελληνική σημαία.
Συγκεκριμένα είχε πει: «Σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, όπως η Ελληνική δεν μπορεί να έχει κρατικό της σήμα θρησκευτικό σύμβολο που δεν εκφράζει όλους τους Έλληνες πολίτες». Στο επίμονο δε ερώτημα του δημοσιογράφου, εάν ενδέχεται μακροπρόθεσμα να αλλάξει η Σημαία μας με κατάργηση του Σταυρού, η απάντηση του Σηφουνάκη ήταν «βεβαίως».
http://www.makeleio.gr

Τα παπαγαλάκια του Μαξίμου, αφού ανακάλυψαν ψευδομάρτυρα κατηγορίας βουλευτή της Χρυσής Αυγής (!), έβγαλαν και καταδικαστική απόφαση

Τα παπαγαλάκια του Μαξίμου, αφού ανακάλυψαν ψευδομάρτυρα κατηγορίας βουλευτή της Χρυσής Αυγής (!), έβγαλαν και καταδικαστική απόφαση
Σε παροξυσμό βρίσκονται τα παπαγαλάκια της πιάτσας Συγγρού, αλλά και ο βασικός ενορχηστρωτής της σκευωρίας και της παραδικαστικής κλίκας, Αθανασίου, ο οποίος συνεχίζει απρόσκοπτα τα τηλέφωνα και τις παρεμβάσεις.
Το σημερινό φύλλο από τα παπαγαλάκια του Μαξίμου, "Παραπολιτικά" περιέχει δυο σημαντικές ειδήσεις που εκθέτουν και αποκαλύπτουν την παραδικαστική κλίκα Αθανασίου.
Αρχικά, στην σελίδα 16 υπάρχει ολοσέλιδη συνέντευξη του υπουργού δικαστικής εξουσίας, στην οποία αναφέρεται και στην μελλοντική δίκη της σκευωρίας, την δίκη της Χρυσής Αυγής. Εκεί ο "καλός φίλος" μερίδας... ανεξάρτητων εισαγγελέων, ανακριτών και δικαστών προβαίνει σε ένα σημαντικό ολίσθημα, καθώς αποκαλύπτει ότι η δίκη της Χρυσής Αυγής θα γίνει πιθανώς σε εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.


Πώς γνωρίζει ότι θα υπάρξει παραπεμπτικό βούλευμα και θα γίνει δίκη; Αλλά ακόμα κι αν υπάρξει παραπεμπτικό βούλευμα, πώς γνωρίζει ότι αυτό δεν θα καταπέσει και προδικάζει την διεξαγωγή της δίκης; Βέβαια αυτές οι παρεμβάσεις είναι "ψιλά γράμματα" για τον Αθανασίου, ο οποίος έχει κάνει λόγο εδώ και τρεις μήνες για "δίκαιη πολιτική δίκη"!
Ακόμα μία μεγάλη αποκάλυψη εμπεριέχεται στην επόμενη σελίδα των "Παραπολιτικών", όπου υπάρχει ρεπορτάζ για την δίκη της Χρυσής Αυγής.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί πως ο δημοσιογράφος που πήρε την συνέντευξη από τον Αθανασίου (Δημήτρης Γιαννακόπουλος), είναι ο ίδιος που υπογράφει στην διπλανή σελίδα και το ρεπορτάζ για την δίκη της Χρυσής Αυγής. Από ποιον πήρε τις πληροφορίες και ιδιαίτερα την γνώση για το βούλευμα Ντογιάκου που γράφεται αυτήν την ώρα; Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται... Ο Αθανασίου νομίζει πως δεν καταλαβαίνουμε ότι συνεχίζει τα τηλέφωνα για να μάθει "πώς πάει η κατάσταση...".
Στο ρεπορτάζ ο δημοσιογράφος σύμφωνα με πληροφορίες των "Παραπολιτικών" προδικάζει πως το βούλευμα Ντογιάκου θα είναι παραπεμπτικό, γνωρίζοντας ότι "έχει δέσει το κατηγορητήριο για τους Ν. Μιχαλολιάκο, 16 βουλευτές και 30 συνεργούς τους, ενώ κομβικές θεωρούνται 7 καταθέσεις προστατευόμενων μαρτύρων, ένας εκ των οποίων είναι πολιτικό πρόσωπο με υψηλή θέση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Χρυσής Αυγής".


Το πρώτο σχόλιο που οφείλουμε να κάνουμε είναι πως η "ανεξάρτητη δικαιοσύνη" λειτουργεί μια χαρά και οι διαδικασίες προχωρούν... όπως προβλέπεται, αφού έχει διαρρεύσει το βούλευμα ως προς την κατεύθυνση και τα πρόσωπα. Αυτό που χρήζει σχολιασμού είναι το γεγονός πως στους κατηγορούμενους λείπει από την Κ.Ο. της Χρυσής Αυγής ένας βουλευτής; Λέτε να είναι ο αποστάτης Αλεξόπουλος;
Αυτό θα ήταν σκάνδαλο πρώτου μεγέθους και μια ακόμη απόδειξη του πολιτικού χαρακτήρα της δίωξης, αφού ο εν λόγω μένει στο απυρόβλητο λόγω της δήλωσης μετανοίας που έχει δημόσια υπογράψει!
Τέλος, αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι η αναφορά για "ένα πολιτικό πρόσωπο, η κατάθεση του οποίου είναι κομβική και συμπεριλαμβάνεται σε αυτές των προστατευόμενων μαρτύρων, ενώ έχει και υψηλή θέση στην Κ.Ο. της Χρυσής Αυγής". Εδώ ο δημοσιογράφος μάλλον μπερδεύτηκε και δεν μετέφερε καλά την πληροφορία που του ψιθύρισαν.
Αρχικά, δεν γίνεται ένας βουλευτής της Χρυσής Αυγής να είναι κατηγορούμενος, όπως νωρίτερα αναφέρθηκε, και ταυτόχρονα και μάρτυρας κατηγορίας. Αν δεχτούμε το σενάριο πως ο λόγος γίνεται για τον Βαλάντη Αλεξόπουλο που δεν θα είναι κατηγορούμενος, πώς γίνεται να είναι και προστατευόμενος μάρτυρας, αφού έχει απολογηθεί για την υπόθεση και η κατάθεσή του είναι δημόσια. Επιπλέον, αν ο συντάκτης εννοεί τον Αλεξόπουλο, ποια υψηλή θέση έχει στην Κ.Ο. της Χρυσής Αυγής;
Είναι προφανές πως Εισαγγελέας, υπουργός δικαστικής εξουσίας, ανακρίτριες και παπαγαλάκια έχουν χάσει "τα αυγά και τα πασχάλια" με την υπόθεση της σκευωρίας και δεν ξέρουν πια τι να πουν!
Σύντομα όλοι αυτοί θα χάσουν και παντελώς την μιλιά τους, όταν η σκευωρία θα καταπέσει με πάταγο και θα λάμψει η αλήθεια!
http://www.xryshaygh.com

Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

Δολοφονία 2 νέων φίλα προσκείμενων στο Λαϊκό Σύνδεσμο - Χρυσή Αυγή;;

Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση του θανάτου των 2 νεαρών που αγνοούνταν στη περιοχή της Μάνης.Οι δύο νεαροί άνδρες, ηλικίας 25 και 26 ετών, τα ίχνη των οποίων είχαν χαθεί από τα ξημερώματα της Τρίτης εντοπίστηκαν νεκροί. Φόβοι υπάρχουν για πολιτικά κίνητρα στη δολοφονία των 2 άτυχων νέων που ήταν φίλα προσκείμενοι στο Λαικό Σύνδεσμο-Χρυσή Αυγή.
Ειδικότερα, οι δύο άτυχοι νεαροί εντοπίστηκαν σε απόκρημνη περιοχή, μεταξύ Καλαμάτας και Καρδαμύλης. 
Είχαν ξεκινήσει τα μεσάνυχτα της Δευτέρας με μηχανή από την Καρδαμύλη με προορισμό την Καλαμάτα και από τότε δεν είχαν δώσει σημεία ζωής. 
Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, δεν πρόκειται για τροχαίο, αλλά για δολοφονία, αφού φέρονται να ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου.
Αξίζει να σημειωθεί πως ισχυρές είναι οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή που εντοπίστηκαν οι δύο νεκροί, στη διάρκεια της αναζήτησης για τους δύο νεαρούς αγνοούμενους στη Μάνη. Το σημείο όπου εντοπίστηκαν τα δύο πτώματα, βρίσκεται στην περιοχή Γαϊτσές στο δρόμο μετά τον Κάμπο Αβίας.
Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, με πηγές της ΕΛΑΣ να μην αποκλείουν την εγκληματική ενέργεια. 
Στο σημείο αναμένεται το πρωί ιατροδικαστής για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο τους δύο ανθρώπους, ενώ σε εκκρεμότητα είναι και η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης, η οποία επίσης αναμένεται το πρωί.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΤΟΓΙΑΚΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤO ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ “ΚΑΘΑΡΑ”!


Από τη μια θερινή ραστώνη και από την άλλη η μεθοδευμένη σιωπή από κανάλια κι εφημερίδες για ότι θετικό συμβαίνει σχετικά με την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, κράτησε μακριά από τη δημοσιότητα, ενώ είναι γνωστό στον κύκλο των δικαστικών ρεπόρτερ από την προηγούμενη Παρασκευή το μεσημέρι. Ύστερα από την αποφυλάκιση του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Αρτέμη Ματθαιόπουλου, με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Εφετών, ένα νέο «ηχηρό χαστούκι» προσγειώθηκε απότομα στο μάγουλο της ορχήστρας που έχει μεθοδεύσει την πολική δίωξη ενός νόμιμου εκλεγμένου κόμματος.

40 ημέρες χρειάστηκαν μετά την αποφυλάκιση Ματθαιόπουλου, για τον οποίο το κατηγορητήριο δεν αναφέρει ούτε μια λέξη (!) για να αποδειχθεί το μεγαλείο της πολιτικής δίωξης, αφού το Δικαστικό Συμβούλιο όπως φάνηκε περίτρανα, που έκρινε την προσφυγή του, δεν αποτελεί εξάρτημα των παιχνιδιών που έχουν και παίζουν στα «υπόγεια της παράγκας» όσοι έχουν επιλέξει να εξοντώσουν με αυτό τον αισχρό τρόπο ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα.

Έμπειροι δικαστές εξετάζοντας μόνο άριστα και τεκμηριωμένα νομικά έγγραφα που συνέταξε οποινικολόγος Νίκος Αντωνιάδης μαζί με όλη τη νομική ομάδα υπερασπιστών των κατηγορουμένων της Χρυσής Αυγής, υπό την καθοδήγηση του αδελφού του Ν.Μιχαλολιάκου, δικηγόρου Τάκη Μιχαλόλια, έπραξαν το αυτονόητο.

Και ενώ ακόμα δεν έχει στεγνώσει το μελάνι του συμβουλίου που οδήγησε τον Ματθαιόπουλο, δικαίως, εκτός φυλακής, μια ακόμα απόφαση που περιγράφεται στο βούλευμα 1506/14 δικαιώνει απόλυτα τους ισχυρισμούς της Χρυσής Αυγής περί νομίμου και έντιμου πολιτικού αγώνα.

Το στοιχείο όμως που κάνει ακόμα πιο ακλόνητους τους ισχυρισμούς του Νίκου Μιχαλολιάκου ότι το κόμμα του δεν χρησιμοποίησε ποτέ «μαύρο χρήμα», είναι ότι το αποδέχθηκε και ο εισαγγελέας – διώκτης της Χρυσής Αυγής Ισίδωρος Ντογιάκος.

Κατά την ημέρα της σύλληψης του Μιχαλολιάκου στο σπίτι του, είχαν βρεθεί χρήματα τα οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο κατασχέθηκαν γιατί προέρχονταν από άγνωστη πηγή. Τότε τα πρωτοσέλιδα έγραφαν για «μαύρο χρήμα» από ρωσικά ρούβλια και δεκάδες άλλα ευφάνταστα σενάρια! Ο Ν. Μιχαλολιάκος προσέφυγε επί αυτών των ισχυρισμών, αφού προφανώς είναι σε θέση να γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει και φυσικά δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ στο κόμμα του που να μην είναι «περασμένο» στα λογιστικά βιβλία. Η δικαίωση δεν άργησε!

Τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι του τις επόμενες ημέρες θα του επιστραφούν, αφού ούτε ο εισαγγελέας Ντογιάκος κατάφερε να αντικρούσει τους ισχυρισμούς του Νίκου Αντωνιάδη περί της νόμιμης προσέλευσης τους (από μισθούς βουλευτών που προορίζονταν για την πληρωμή των τροφίμων που μοιράζει η  Χρυσή Αυγή).

Έτσι η πρόταση του ήταν θετική για την επιστροφή των χρημάτων, γεγονός που την αποδέχθηκε ομόφωνα το Δικαστικό Συμβούλιο εκδίδοντας σχετικό βούλευμα.

Είναι αυτονόητο πλέον ότι η μία κατηγορία μετά την άλλη καταρρέει βαρύγδουπα! Να σημειώσουμε ότι ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου εκκρεμεί ακόμη η προσφυγή Μιχαλολιάκου για την παράνομη προφυλάκιση του, αφού αυτή έγινε χωρίς να αρθεί η βουλευτική του ασυλία! Για τις ίδιες κατηγορίες, μήνες αργότερα, οι ανακρίτριες θεώρησαν αναγκαίο και νόμιμο να ζητήσουν από τη Βουλή την άρση ασυλιών άλλων βουλευτών προκειμένου να ασκήσουν ποινικές διώξεις. Είναι  προφανές ότι τον ίδιο «δρόμο» θα ακολουθήσει και ο προφυλακισμένος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Παππάς.

Η εφημερίδα μας έχει σταθεί εξαρχής με αμετακίνητη και ακλόνητη θέση απέναντι στην πιο άθλια μεθόδευση που έχει «ενορχηστρωθεί» σε βάρος του νόμιμου πολιτικού κόμματος που καταγράφεται σήμερα ως τρίτη πολιτική δύναμη. Η πρακτική αυτή που εμπνεύστηκαν κάποιοι με όνομα και επίθετοτραυμάτισε τη Δημοκρατία και δημιούργησε θλιβερό δεδικασμένο για το μέλλον!

Αργά ή γρήγορα η «ΑΚΡΟΠΟΛΗ» θα δικαιωθεί απέναντι στη σιωπή που επιβάλουν ΟΛΕΣ οι εφημερίδες των πρόθυμων εκδοτών, σε αυτό το εγκληματικό παρασκήνιο που στήθηκε με εντολή Βενιζέλου και με την αμέριστη προθυμία του Αντώνη Σαμαρά.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.xryshaygh.com

ΠΟΙΑ (ΦΡΕΣΚΑ) ΣΗΜΑΔΙΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΠΩΣ ΠΑΜΕ ΓΙΑ (ΠΡΟΩΡΕΣ) ΕΚΛΟΓΕΣ

samaras11
Γράφει ο Θοδωρής Τσέλας.
Έχει αρχίσει μια φιλολογία σχετικά με το πότε θα πάμε σε εκλογές… Όλα δείχνουν σύντομα.
Πολιτικά σκεπτόμενος, πίστευα όμως πως θα πηγαίναμε σε εκλογές κάπου εκεί τον Δεκέμβρη (κι έχασα και στοίχημα γιαυτό από τους συνεργάτες του εθνικισμού.νετ) όταν οι άδικες και παράνομες συλλήψεις του Αρχηγού της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, των Βουλευτών και των άλλων συναγωνιστών γινόταν χωρίς στοιχεία και με μάρτυρες κουκουρούκου. Μετά ήρθε και το μεσοπρόθεσμο, κι αναρωτιόμουν…
Τι στο καλό; Τι θέλει ο Σαμαράς; Να αυτοκτονήσει πολιτικά; Να καταγραφεί ως εκείνος που δίωξε, ΑΔΙΚΑ – ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ τους πολιτικούς του αντιπάλους, και από αντιμνημονιακός σφόδρα, έγινε υπερασπιστής του μνημονίου και ο μεγαλύτερος αρμοστής του;
Είχα κι έχω την αίσθηση πως όλα αυτά ήταν πολύ μικρά για τις πλάτες του, αλλά και τις πλάτες των γραφικών πλέον, χωρίς πολιτικό μέλλον τώρα και πολιτική βούληση τότε, βο(υ)λευτών του κόμματος της μειοψηφίας που μας κυβερνά και θα επιδίωκαν την ηρωϊκή έξοδο…
Προφανώς έπεσα έξω τότε και αποδείχθηκε πως με τον αδίστακτο πολιτικά Σαμαρά και την χούντα του”ποτέ δεν ξέρεις”…
Ας δούμε τώρα τα νέα “σημάδια” πως σύντομα ΊΣΩΣ έχουμε εξελίξεις… Εκτός απροόπτου… Και αυτό δεν είναι υπεκφυγή. Είναι η αλήθεια. Ζούμε στην εκρηκτικότερη γειτονιά στην εκρηκτικότερη περίοδο…
Λοιπόιν, από νωρίς έχουν αρχίσει να φαίνονται τα σημάδια της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.
Μόνo σήμερα ο Σαμαράς ανακοίνωσε προγράμματα απασχόλησης (που τρέχουν ήδη από τον περασμένο μήνα), συνολικού ύψους 700 εκατ ευρώ έως το τέλος του έτους.
Διέρρευσε από το Μαξίμου ότι «με πρωθυπουργική εντολή επανέρχονται οι τιμές για τις αξίες γης στα περυσινά επίπεδα ώστε να αποκατασταθεί το τερατώδες πρόβλημα με τον ΕΝΦΙΑ», ενώ το πρωί ο υπουργός Εσωτερικών Αρ. Ντινόπουλος νομοθέτησε τη συνταξιοδότηση όσων σχολικών φυλάκων έχουν υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας τους…
 
Θέλετε κι άλλα;;; 
 
Ήδη δειλά δειλά ακούγεται στα κανάλια πως “τέλος η τρόϊκα από την Ελλάδα και αναγνωρίζοντας τις θυσίες του λαού κλπ κλπ πάμε σε μείωση του χρέους…” Τρίχες! Επικοινωνιακή φούσκα προ εκλογών δείχνει το παραμύθι… Η αλήθεια είναι πως έχουμε ζητήσει να πάμε σε μείωση του χρέους, θα πληρώσουμε όμως την “χασούρα” τους εντός 6 ετών και αντί για την τρόϊκα που ερχόταν κάθε 3 μήνες “αφού πλέον δεν χρειαζόμαστε οικονομική στήριξη από την Ευρώπη” θα μας εποπτεύει κάθε 6 μήνες η Τask Force…
 
Όπως καταλαβαίνετε ΕΙΤΕ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΤΕ ΟΧΙ μας αφήνουν μεσοπέλαγα, αφού μας οδήγησαν στο χάος, μας εδεσαν χειροπόδαρα, κόντρα στο κύμα και όπου πάει και όλα αυτά πριν την αξιόλογηση της τρόϊκας τον Σεπτέμβριο στο Παρίσι…
 
ΈΤΣΙ ΤΩΡΑ, ΕΙΤΕ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΤΕ ΟΧΙ τώρα αρχίζουν τα πολύ δύσκολα για την Ελλάδα, που χρωστάει περισσότερα από 400+ δις ευρώ, περισσότερα από όταν άρχισε ο γολγοθάς της πριν 5 χρόνια, που έχει ανεργία στο 30-35+%, μείωση στο ΑΕΠ της κατά 120 δις ευρώ και μισθούς κοντά στα 300 – 400 ευρώ… Δυστυχώς είτε γίνουν πρόωρες εκλογές είτε όχι, το καράβι πάει στα βράχια… 
Το ερώτημα είναι ένα…
 
ΕΑΝ ΚΑΙ ΟΠΟΤΕ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΘΑ ΠΑΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ; Η ΘΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΥΣ ΠΑΛΑΜΑΚΗΔΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ ΜΑΣ; 
http://ethnikismos.net