Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023

Όσιος Στυλιανός ο Παφλαγόνας!

Ἀσκήσεως πέπτωκεν ὁ στερρὸς στῦλος.

Στυλιανὸς γὰρ τὸν βίον καταστρέφει.

Ο Όσιος Στυλιανός ήταν γιος πλουσίων γονέων (που μάλλον γεννήθηκε στην Παφλαγονία, χωρίς αυτό να είναι σίγουρο, διότι εκεί φυλασσόταν και ιερό λείψανο του), διδάχτηκε νωρίς απ' αυτούς να είναι εγκρατής και να θεωρεί το χρήμα μέσο για την ανακούφιση και περίθαλψη των φτωχών και των αρρώστων.

Αφού έτσι ανατράφηκε, και οι γονείς του πέθαναν, διαμοίρασε όλη την κληρονομιά του και πήγε σαν ασκητής στην έρημο. Εκεί γνωρίστηκε με άλλους ασκητές, που ζούσε μαζί τους με αδελφική αγάπη, χριστιανική συγκατάβαση και επιείκεια. Δεν λύπησε ποτέ κανένα, μεγάλη του χαρά μάλιστα, ήταν να επαναφέρει τη γαλήνη στις ταραγμένες ψυχές. Η φήμη της θαυμαστής ασκητικής του ζωής έφθασε μέχρι τις πόλεις, και πολλοί έτρεχαν να τον βρουν για να ζητήσουν απ' αυτόν τις πνευματικές του οδηγίες.

Ο όσιος Στυλιανός, παρά την ερημική ζωή του, έτρεφε στοργή και συμπάθεια προς τα παιδιά, που τόσο αγαπούσε και ο Κύριος. Αν, έλεγε, η ταπεινοφροσύνη αποτελεί θεμέλιο των αρετών, η παιδική ηλικία από τη φύση της είναι περισσότερο ενάρετη, απ' ότι οι μεγαλύτεροι των φιλοσόφων. Πολλές φορές οι γονείς έφερναν προς αυτόν τα παιδιά τους, και τότε η αγαλλίαση του οσίου ήταν πολύ μεγάλη. Ο Θεός βραβεύοντας το Ιερό αυτό αίσθημα του, προίκισε τον όσιο με το χάρισμα να θεραπεύει τα άρρωστα παιδιά και να καθιστά εύτεκνους άτεκνες γυναίκες.

Ο Όσιος Στυλιανός κοιμήθηκε πλήρης ήμερων αλλά και αρετών.

Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Στήλη ἔμψυχος τῆς ἐγκρατείας, στῦλος ἄσειστος τῆς Ἐκκλησίας Στυλιανὲ ἀνεδείχθης μακάριε· ἀνατεθεὶς γὰρ Θεῷ ἐκ νεότητος κατοικητήριον ὤφθης τοῦ Πνεύματος. Πάτερ ὅσιε Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε δωρίσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Έτερον Ἀπολυτίκιον

Στήλη ἐμψυχος τῆς ἐγκρατείας, στῦλος ἄσειστος τῆς ἐκκλησίας, Στυλιανέ, ἀνεδείχθης, μακάριε. Τὸν γὰρ σὸν πλοῦτον σκορπίσας τοῖς πένησιν, ἐν οὐρανοῖς ἐκομίσω τὸν ἄφθαρτον, καὶ ἐγκρατείᾳ καὶ πόνοις, πανόλβιε, χάριν εἴληφας νηπίων προστάτης...

https://www.saint.gr


Γιατί ο Λευκός πύργος ονομαζόταν “Πύργος του Αίματος”!

 

Η ακριβής χρονολόγησή του Λευκού Πύργου δεν είναι γνωστή, αλλά θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι κτίσθηκε στα τέλη του 15ου αι., μετά την κατάκτηση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους, αντικαθιστώντας παλαιότερο βυζαντινό πύργο, του 12ου αιώνα.

Σύμφωνα με περιγραφές περιηγητών και παλαιές απεικονίσεις της πόλης, το θαλάσσιο τμήμα του τείχους, που κατεδαφίστηκε το 1867, είχε τρεις πύργους, από τους οποίους ο ανατολικός ήταν ο Λευκός Πύργος, χτισμένος ακριβώς στο σημείο όπου συναντιόταν το ανατολικό με το θαλάσσιο τείχος.

Ο “Πύργος του Αίματος” και το ασβέστωμα που άλλαξε την ονομασία

Στη μακρά ιστορία του, ο πύργος έχει αλλάξει αρκετές φορές ονόματα και χρήσεις.

Αρχικά ονομαζόταν “Πύργος του Λέοντος”, όπως αναφέρει τουρκική επιγραφή του 1535-1536, η οποία υπήρχε στην είσοδό του εξωτερικού περιβόλου (τώρα κατεδαφισμένος) και η οποία μάλλον αναφερόταν στη χρονολογία κατασκευής του περιβόλου.

Από τον 17ο αιώνα αναφέρεται ως ”Φρούριο της Καλαμαριάς”, ενώ το 19ο αιώνα ως ”Πύργος των Γενιτσάρων” και ”Πύργος του Αίματος”.

Μετά την διάλυση του τάγματος των Γενίτσαρων το 1826 αποκτά το όνομα Kanli-Kule, δηλαδή Πύργος του Αίματος λόγω των σφαγών των Γενιτσάρων.

Το όνομα διατηρείται και μετά το 1826 λόγω της λειτουργίας του ως φυλακή μελλοθανάτων και τόπο βασανιστηρίων, οι οποίοι συχνά εκτελούνταν από τους Γενιτσάρους γεμίζοντας με αίμα τους τοίχους. Το σύγχρονο όνομά του το πήρε όταν ένας Εβραίος κατάδικος, ο Nathan Guidili, τον ασβέστωσε με αντάλλαγμα την ελευθερία του, το 1891.

Μέχρι το 1912 ο χριστιανικός πληθυσμός συνέχιζε να τον αναφέρει Kanli-Kule, ενώ ο εβραϊκός υιοθετούσε το Torre Blanca, ομοίως με τους Τούρκους, που τον ονόμαζαν Beyaz-Kule, δηλαδή Λευκός Πύργος.

Κτίσμα για αμυντική χρήση και στρατιωτικό κατάλυμα

Ο πύργος είναι κυλινδρικός με ύψος 33,90 μ. και διάμετρο 22,70 μ. Έχει ισόγειο και έξι ορόφους, που επικοινωνούν με εσωτερικό κλιμακοστάσιο μήκους 120 μ., το οποίο ελίσσεται κοχλιωτά σε επαφή με τον εξωτερικό τοίχο, αφήνοντας στο κέντρο έναν κυκλικό πυρήνα διαμέτρου 8,50 μ.

Έτσι, σε κάθε όροφο σχηματίζεται μια κεντρική κυκλική αίθουσα, με την οποία επικοινωνούν μικρότερα τετράπλευρα δωμάτια, ανοιγμένα στο πάχος του εξωτερικού τοίχου.

Ο τελευταίος όροφος έχει μόνο την κεντρική αίθουσα και έξω από αυτήν δημιουργείται δώμα, που προσφέρει εξαιρετική θέα του γύρω τοπίου της πόλης και της θάλασσας.

Όπως αναφέρουν ιστορικές μαρτυρίες, αλλά και η εσωτερική διαρρύθμιση των χώρων, η ύπαρξη τζακιών, καπναγωγών και μικρών αφοδευτηρίων με αποχετευτικό σύστημα, ο πύργος δεν είχε μόνο αμυντική χρήση, αλλά ήταν και στρατιωτικό κατάλυμα.

Μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα ο πύργος περιβαλλόταν από χαμηλό οκταγωνικό περίβολο, ενισχυμένο με οκταγωνικούς πυργίσκους στις τρεις γωνίες του.

Στο εσωτερικό του υπήρχαν ένα δερβισικό ησυχαστήριο, πυριτιδαποθήκες και δεξαμενή νερού.

Το λάφυρο από το βυθισμένο τουρκικό θωρηκτό “Φετίχ Μπουλέν”

Το 1912 μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, υψώθηκε η ελληνική σημαία στην κορυφή του Λευκού Πύργου με ιστό το κεντρικό κατάρτι, λάφυρο-τρόπαιο από το βυθισμένο στον Θερμαϊκό, από το τορπιλλοβόλο Τ-11 του Νικολάου Βότση, τουρκικό θωρηκτό “Φετίχ-Μπουλέν”.

Το Ναυτικό, λόγω της καίριας θέσης της Θεσσαλονίκης και του Λευκού Πύργου, εγκατέστησε σταθμό ασυρμάτου τύπου σπινθήρα (spark transmitter) με κεραία τον ιστό της σημαίας του Λευκού Πύργου.

Κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Λευκός Πύργος στέγαζε το κέντρο διαβιβάσεων των Συμμάχων, ενώ το 1916 χρησιμοποίησαν έναν όροφό του για τη φύλαξη αρχαιοτήτων από αρχαιολογικές εργασίες στη ζώνη ευθύνης του βρετανικού εκστρατευτικού σώματος.

Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912, το μνημείο περιήλθε στο ελληνικό δημόσιο και έως το 1983 φιλοξένησε την αεράμυνα της πόλης, το εργαστήριο Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου και συστήματα Ναυτοπροσκόπων.

Στις 25 Μαρτίου του 1927 ο πρωτοπόρος της Ελληνικής & της Βαλκανικής Ραδιοφωνίας Χρίστος Τσιγγιρίδης (1877-1947) κάνει την πρώτη του ραδιοφωνική εκπομπή με την κεραία του Ναυτικού.

https://hellas-now.com

Νέο χτύπημα στους ελ. επαγγελματίες!! Η κυβέρνηση τους αυξάνει τις εισφορές!

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά...

Από την 01/01/2023 οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν αυξήσεις στις ασφαλιστικές τους εισφορές. Η αύξηση αυτή προβλέπεται από τον νόμο και ακολουθεί τον πληθωρισμό.

Νέοι επαγγελματίες

– Σήμερα: 148 €/μήνα

– Από 1/1/2024: 153,5 €/μήνα

– Αύξηση: 5,5 €/μήνα

– Αφορά: 119.404 άτομα

1η κατηγορία

– Σήμερα: 240 €/μήνα

– Από 1/1/2024: 249,5 €/μήνα

– Αύξηση: 9,5 €/μήνα

– Αφορά: 1.040.339 άτομα

2η κατηγορία

– Σήμερα: 286 €/μήνα

– Από 1/1/2024: 297 €/μήνα

– Αύξηση: 11 €/μήνα

– Αφορά: 62.112 άτομα

3η κατηγορία

– Σήμερα: 340 €/μήνα

– Από 1.1.2024: 353,5 €/μήνα

– Αύξηση: 13,5 €/μήνα

– Αφορά: 33.815 άτομα

https://www.el.gr

Το δημογραφικό πρόβλημα εξελίσσεται σε «εθνικό ναυάγιο»: Παρασύρει στον βυθό και την Οικονομία – Το ορόσημο του 2032!

 

Tο δημογραφικό εξελίσσεται στην μεγάλη τραγωδία της Ελλάδας καθώς πλέον όλοι παραδέχονται ότι η είσοδος σε μείωση του πληθυσμού και ειδικά του γηγενούς πληθυσμού καταστρέφει την όποια προοπτική για ανάπτυξη, διαλύει το ασφαλιστικό σύστημα που »μάτωσε» όλη η Ελλάδα γι αυτό και τελικά την οικονομία.

Ήδη οι δανειστές το έχουν θέσει και μιλούν για «μη βιώσιμο χρέος έτσι όπως κινούνται οι δείκτες και είναι αυτοί που ζητούν να ανοίξουν τα δημοτολόγια και να υποδεχθούν τους -κατά βάση- Ασιάτες οικονομικούς μετανάστες, ως «Έλληνες».

Όταν οι ίδιοι οι δανειστές έστειλαν στο εξωτερικό περίπου 400.000 Έλληνες με τα Μνημόνια…

Η Ε.Ε., στις αξιολογήσεις της για την Ελλάδα, όσο και το ΔΝΤ, στην τελευταία έκθεση της οικονομίας με βάση το άρθρο IV του καταστατικού, καταλήγουν ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από έναν μέσο ρυθμό της τάξης του 2% κατ’ έτος, θα υποχωρήσει στο 1,3% (τα υπόλοιπα που ακούτε και διαβάζετε είναι απλά ψέματα, καλοπληρωμένων από την κυβέρνηση, ΜΜΕ)!

Βασική αιτία είναι η ταχεία γήρανση του πληθυσμού, η οποία τα επόμενα χρόνια θα αυξήσει τις δαπάνες υγείας και τις δαπάνες για συντάξεις και θα μειώσει εκ των πραγμάτων το εργατικό δυναμικό.

Με άλλα λόγια, όλο και λιγότεροι θα πληρώνουν συντάξεις για όλο και περισσότερους.

Αυτό συνιστά ευθεία απειλή για τη βιωσιμότητα του χρέους ίσως ταχύτερα από ό,τι αναμένεται, αφού οι προβλέψεις θέλουν τον γηγενή πληθυσμό της Ελλάδας το 2050 να μειώνεται στα 7,5 εκατομμύρια, από τα λίγο λιγότερα 10 εκατομμύρια που είναι σήμερα.

Αλλά ούτε αυτό είναι ακριβές: Οι «Έλληνες εις το γένος», είναι περί τα 8 εκατ. σήμερα, όσοι ήταν το 1975!

Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι τόσο η Ε.Ε. όσο και το ΔΝΤ επικυρώνουν μεν τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, αλλά μόνο μεσοπρόθεσμα.

Ο πρώτος σταθμός είναι το 2032, όταν θα έχουμε την αλλαγή των όρων για την αποπληρωμή του ελληνικού χρέους.

Εκ των πραγμάτων, όμως, υπάρχει και ένας δεύτερος μακροπρόθεσμος σταθμός, που θα είναι η χρονική στιγμή, που θα είναι δύσκολο να προβλεφθεί, κατά την οποία το ασφαλιστικό σύστημα θα παρουσιάσει ένα έλλειμμα που δεν θα είναι δυνατό να καλυφθεί παρά μόνο με δανεισμό, που θα βάλει ξανά το χρέος σε ανοδική τροχιά.

Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, πέρα από τα προφανή οφέλη για το κόστος δανεισμού για τον δημόσιο και −σταδιακά− τον ιδιωτικό δανεισμό, δίνει πολλές νέες δυνατότητες να προβλεφθεί το πρόβλημα που ενδέχεται να προκύψει από το 2032, όταν η Ελλάδα θα αρχίσει να πληρώνει τοκοχρεολύσια και για τα δάνεια ύψους 230 δισ. από το EFSF και τον ESM.

Δηλαδή η καταστροφή των ασφαλιστικών ταμείων, δια χειρός Βενιζέλου επί πρωθυπουργίας Α.Σαμαρά το 2012-2013 με απίτηση, φυσικά των δανειστών, απλά έδωσε έναν «αέρα» 20 ετών!

Το 2032 ο στόχος είναι να μειωθεί το χρέος να μειωθεί και ως ποσοστό του ΑΕΠ αλλά και ως απόλυτο μέγεθος όσο πιο κοντά γίνεται στο 100% του ΑΕΠ.

Τούτο, διότι εκείνη τη χρονιά, με βάση τη συμφωνία του 2018 για τη διευθέτηση του χρέους, λήγει η περίοδος χάριτος των δανείων συνολικού ύψους 230 δισ. ευρώ που πήρε η Ελλάδα την περίοδο 2012-2015 από το EFSF και τον ESM και, πλέον, θα είναι υποχρεωμένη να αποπληρώνει τοκοχρεολύσια για το σύνολο του χρέους της.

Το 2032 όμως η τότε κυβέρνηση θα έχει να ελπίζει μόνο σε νέα διευθέτηση χρέους, στην οποία έχουν δεσμευτεί οι Ευρωπαίοι εταίροι μας από το 2018, με το τέλος του τρίτου Μνημονίου.

Πάλι στον «αέρα» δηλαδή, η χώρα. Και οι χαμένες γενιές θα έχουν πολλαπλασιαστεί…

https://www.pronews.gr

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι εμποδίζει τη βοήθεια προς τη Γάζα!

 

Η Χαμάς καθυστερεί την απελευθέρωση των ομήρων, κατηγορεί το Ισραήλ ότι εμποδίζει τη βοήθεια προς τη Γάζα.  Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς κατηγόρησε το Σάββατο το Ισραήλ ότι παραβιάζει τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και δήλωσε ότι καθυστερεί την απελευθέρωση άλλων ομήρων. 

Οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ της Χαμάς δήλωσαν ότι δεν θα απελευθερώσουν άλλους ομήρους έως ότου το Ισραήλ δεσμευτεί να επιτρέψει στα φορτηγά βοήθειας να εισέλθουν στη βόρεια Γάζα.  Το Ισραήλ δεν εξέδωσε άμεση απάντηση. Νωρίτερα, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είχε δηλώσει στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFM ότι, εκτός από αλλαγές της τελευταίας στιγμής, 13 ισραηλινοί όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν, σύμφωνα με το Reuters. 

Το Ισραήλ αναμενόταν να απελευθερώσει άλλους 39 Παλαιστίνιους κρατούμενους σε αντάλλαγμα. Σύμφωνα με τους όρους της προσωρινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η τρομοκρατική ομάδα θα απελευθερώσει 50 ομήρους που συνελήφθησαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ με αντάλλαγμα 150 Παλαιστίνιους κρατούμενους. Το Ισραήλ θα επιτρέψει επίσης την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της τετραήμερης κατάπαυσης του πυρός. 

Πενήντα φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, νερού και ιατρικών προμηθειών, εστάλησαν στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς που ξεκίνησε την Παρασκευή, ανακοίνωσε νωρίτερα το Ισραήλ.    Αντιδρώντας στην έκθεση, ο πρώην διοικητής του USS Cole, Kirk Lippold, δήλωσε στο Fox News: «Δεν μπορείτε να εμπιστευτείτε τους τρομοκράτες». 

Με πληροφορίες από το Reuters και το Fox News 

επιμέλεια κειμένου Ν. Αγαπηνός

https://www.elkosmos.gr

Κομοτηνή: Μετέφερε με το αυτοκίνητό του 7 λαθρομετανάστες – Πώς έπεσε στα χέρια των αστυνομικών ο διακινητής!

 


Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, Έλληνας διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη όταν τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας επτά μη νόμιμους μετανάστες.

Σημειώνεται ότι ο οδηγός – διακινητής, ο οποίος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών, ενώ ακολούθως ακινητοποίησε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει.

Κατασχέθηκε το όχημα και δύο κινητά τηλέφωνα, ενώ ο συλληφθείς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου.

https://www.stoxos.gr

Γιατί κάνουν ακόμη πολιτικές έρευνες για την Χρυσή Αυγή;

 

Γιατί κάνουν ακόμη πολιτικές έρευνες για την Χρυσή Αυγή; 

Πολιτική έρευνα, η οποία αφορούσε περισσότερους από 3.000 ψηφοφόρους του χώρου από την Νέα Δημοκρατία και δεξιότερα παρουσιάστηκε τις τελευταίες ημέρες, η οποία μέτρησε παραδόξως και τι πιστεύουν για την Χρυσή Αυγή οι ψηφοφόροι Ν.Δ., “Σπαρτιατών”, “Ελληνικής Λύσης” και “ΝΙΚΗΣ” για την Χρυσή Αυγή. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών δηλώνει ότι θα ήταν χρήσιμη για την πολιτική ζωή της χώρας η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ εάν δεν είχε κάνει “εγκληματικές ενέργειες”! Μόνο που τις “εγκληματικές ενέργειες” δεν τις έκαναν ούτε οι βουλευτές (κανένας δεν κατηγορείτε για αυτές), ούτε βέβαια οι σχεδόν 500 χιλιάδες ψηφοφόροι της, αλλά συγκεκριμένα άτομα… Παρά τις… “εγκληματικές ενέργειες”, ένα ποσοστό όχι ευκαταφρόνητο, που φτάνει το 2,8%, το όριο δηλαδή εισόδου στην Βουλή, θεωρεί την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ακόμη ένα πατριωτικό κόμμα. Στο σημείο αυτό να τονισθεί ότι η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ δεν έπαιρνε ψήφους μόνο από την Νέα Δημοκρατία και δεξιότερα, αλλά και από αριστερά και αυτό αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων και τις ψήφους που έπαιρνε σε λαϊκές περιοχές με αριστερή παράδοση! 

Συγκεκριμένα τo Eteron – Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή, στις 20 Νοεμβρίου, δημοσίευσε τα ευρήματα της μεγάλης του έρευνας με τίτλο «Ακτινογραφία της Ακροδεξιάς». Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την aboutpeople για λογαριασμό του Ινστιτούτου, σε πανελλαδικό δείγμα 3.058 ατόμων από τις 17 έως 20 Οκτωβρίου 2023

Σχετικά με την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ τα ερωτήματα τα οποία απευθύνονται στους ψηφοφόρους των τεσσάρων κομμάτων που αναφέραμε προηγουμένως, είναι εάν θα θεωρούσαν χρήσιμη μια ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ (χωρίς “εγκληματικές ενέργειες”) και εάν θεωρούν την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ πατριωτικό κόμμα. Και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Χρυσή Αυγή

Στην ερώτηση αν συμφωνείτε με την άποψη ότι η Χρυσή Αυγή θα ήταν χρήσιμο κόμμα στην περίπτωση που δεν έκανε εγκληματικές ενέργειες, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Στο σύνολο του δείγματος θετικά απαντάει το 19,5%, ενώ ένα 2,8% τη χαρακτηρίζει πατριωτικό κόμμα με σημαντική προσφορά.

  • Στους/στις ψηφοφόρους της ΝΔ 20,5% (1,4% πατριωτικό κόμμα)
  • ΣΥΡΙΖΑ 8,2% (0,6%)
  • ΠΑΣΟΚ 10,6% (1,9%)
  • ΚΚΕ 0% (3,9%)
  • Σπαρτιάτες 66,6% (24%)
  • Ελληνική Λύση 56,9% (12,3%)
  • Νίκη 41,3% (6,9%)
  • Πλεύση Ελευθερίας 17% (5,9%)

Είναι φανερό λοιπόν, από την έρευνα αυτή ότι ο πόλεμος του Συστήματος κατά της Χρυσής Αυγής ωφέλησε τα μέγιστα πρώτον το κόμμα “Σπαρτιάτες” και κατά δεύτερο λόγο το κόμμα Βελόπουλου και την “ΝΙΚΗ” ενώ και η Ν.Δ. πήρε κάποιους ψήφους. Έτσι σήμερα, όλα κυλούν “βολικά” για το Σύστημα. Για πόσο όμως; Πόσο καιρό θα εξαπατούν τον Ελληνικό Λαό με ψευτοεθνικιστές; 

https://xrisiavgi.com

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023

Αγία Αικατερίνη!

Αἰκατερῖνα, καὶ σοφὴ καὶ παρθένος·

Ἐκ δὲ ξίφους, καὶ Μάρτυς, ὦ καλὰ τρία!

Εἰκάδι πέμπτῃ ἄορ κατέπεφνεν ῥήτορα Κούρην.

Η Αγία Αικατερίνη καταγόταν από οικογένεια ευγενών της Αλεξάνδρειας, «θυγάτηρ βασιλίσκου τινός ονομαζομένου Kώνστου», και μαρτύρησε στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ. (304 μ.Χ.) Ήταν ευφυέστατη και φιλομαθής. Ήδη σε ηλικία δέκα οκτώ χρονών κατείχε τις γνώσεις της ελληνικής, ρωμαικής και λατινικής φιλολογίας και φιλοσοφίας, δηλαδή γνώριζε τα έργα του Oμήρου, του λατίνου ποιητή Bιργίλιου, του Aσκληπιού, του Iπποκράτη και Γαληνού των ιατρών, του Aριστοτέλη και του Πλάτωνα, του Φιλιστίωνα και του Eυσέβιου των φιλοσόφων, του Iαννή και Iαμβρή των μεγάλων μάγων, του Διονυσίου και της Σιβύλλης και άλλων. Ήταν όμως και άρτια καταρτισμένη στα δόγματα της χριστιανικής πίστης.

Όταν επί Μαξεντίου (υιός του Mαξιμιανού) διεξαγόταν διωγμός εναντίον των χριστιανών, η Αικατερίνη δε φοβήθηκε, αλλά με παρρησία διέδιδε πώς ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος Αληθινός Θεός. Για το λόγο αυτό συνελήφθη από τον έπαρχο της περιοχής, ο οποίος προσπάθησε με συζητήσεις να την πείσει να αρνηθεί την πίστη της. Όταν ο έπαρχος διαπίστωσε την ανωτερότητά των λόγων της Αικατερίνης, συγκάλεσε δημόσια συζήτηση με τους πιο άξιους ρήτορες της Αλεξάνδρειας, τους οποίους όμως η Αικατερίνη αποστόμωσε. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά κάποιοι από τους συνομιλητές της Αικατερίνης πείσθηκαν για τους λόγους της και ασπάστηκαν την Χριστιανική Πίστη.

Μπροστά σε αυτή την κατάληξη, ο έπαρχος διέταξε να τη βασανίσουν σκληρά με την ελπίδα πώς η αγία θα λύγιζε και θα αρνιόταν τον Χριστό. Όμως η Αικατερίνη έμεινε ακλόνητη στην πίστη της. Τελικά αποκεφαλίσθηκε, ύστερα από διαταγή του έπαρχου.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ'.

Ἡ ἀμνάς σου Ἰησοῦ, κράζει μεγάλη τῇ φωνῇ. Σὲ Νυμφίε μου ποθῶ, καὶ σὲ ζητοῦσα ἀθλῶ, καὶ συσταυροῦμαι καὶ συνθάπτομαι τῷ βαπτισμῷ σου· καὶ πάσχω διὰ σέ, ὡς βασιλεύσω σὺν σοί, καὶ θνήσκω ὑπὲρ σοῦ, ἵνα καὶ ζήσω ἐν σοί· ἀλλ᾽ ὡς θυσίαν ἄμωμον προσδέχου τὴν μετὰ πόθου τυθεῖσάν σοι. Αὐτῆς πρεσβείαις, ὡς ἐλεήμων, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Έτερον Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)

Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Τὴν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ ὑμνήσωμεν, Αἰκατερίναν τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον Σινᾶ, τὴν βοήθειαν ἡμῶν καὶ ἀντίληψιν· ὅτι ἐφίμωσε λαμπρῶς, τοὺς κομψοὺς τῶν ἀσεβῶν, τοῦ Πνεύματος τῇ δυνάμει, καὶ νῦν ὡς Μάρτυς στεφθεῖσα, αἰτεῖται πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον

Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.

Τὴν σοφίαν ἄνωθεν, κομισαμένη τοῦ λόγου, τῶν ῥητόρων ἤλεγξας, τὰς φληναφίας εὐτόνως· κάλλεσι, τῆς παρθενίας ὡραϊσμένη, αἵμασι, τῆς μαρτυρίας πεποικιλμένη· διὰ τοῦτό σε ὡς νύμφην, Αἰκατερίνα Χριστὸς προσήκατο.

Έτερον Κοντάκιον

Ἦχος β'. Τὰ ἄνω ζητῶν.

Χορείαν σεπτήν, ἐνθέως φιλομάρτυρες, ἐγείρατε νῦν, γεραίροντες τὴν πάνσοφον, Αἰκατερίναν· αὕτη γάρ, ἐν σταδίῳ τὸν Χριστὸν ἐκήρυξε, καὶ τὸν ὄφιν ἐπάτησε, ῥητόρων τὴν γνῶσιν καταπτύσασα.

Μεγαλυνάριον

Νύμφη τοῦ Σωτῆρος πανευκλεής, αἴγλῃ παρθενίας,καὶ σοφίας τῇ καλλονῇ, καὶ μαρτύρων ἄθλοις, λαμπρῶς πεποικιλμένη,Αἰκατερίνα ὤφθης ὡς καλλιπάρθενος.

Ὁ Οἶκος

Τὴν ἐκ Θεοῦ σοφίαν λαβοῦσα παιδόθεν ἡ Μάρτυς, καὶ τὴν ἔξω καλῶς σοφίαν πᾶσαν μεμάθηκε, γνοῦσα δὲ ἐκ ταύτης τὴν τῶν στοιχείων κίνησίν τε καὶ ποίησιν κατὰ λόγον, καὶ τὸν αὐτὰ ἐξ ἀρχῆς διὰ λόγου ποιήσαντα, αὐτῷ τὴν εὐχαριστίαν ἐν νυκτὶ καὶ ἡμέρᾳ προσέφερε· τὰ δὲ εἴδωλα καθεῖλε, καὶ τοὺς ταῦτα ἀφρόνως λατρεύοντας, Ῥητόρων τὴν γνῶσιν καταπτύσασα.

Κάθισμα

Ἦχος α'. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.

Μολοῦσα εὐθαρσῶς, πρὸς ἀγῶνας τρισμάκαρ, ἀνδρείως τὸν Χριστόν, ὡμολόγησας Μάρτυς, καὶ τύραννον ἤλεγξας, δυσσεβῆ καὶ παράφρονα, καὶ κατῄσχυνας, ῥητορευόντων τὰ στίφη, καὶ ἀνέδραμες, εἰς οὐρανίους σκηνώσεις· διὸ σε δοξάζομεν.

Έτερον Κάθισμα

Ἦχος δ'. Κατεπλάγη Ἰωσὴφ.

Ἡ παρθένος καὶ σεμνή, Αἰκατερῖνα ἡ σοφή, τῇ δυνάμει τοῦ Χριστοῦ, ἐπιρρωσθεῖσα ἀληθῶς, ἀγαλλομένη εἰσέρχεται ἐν σταδίῳ, καὶ τύραννον ὠμόν, καταβαλοῦσα στερρῶς, καὶ πᾶσαν τὴν πληθύν, τῶν δυσσεβούντων ἐχθρῶν, μετ' εὐφροσύνης ἔψαλλεν, ἀκαταπαύστως μεγάλῃ φωνῇ· Χριστέ μου δόξα, Σωτὴρ καὶ ῥύστα, σὺ οὖν δέξαι τὸ πνεῦμά μου.

Έτερον Κάθισμα

Ἦχος πλ. δ'. Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς.

Ἀλεξανδρέων ἡ λαμπρὰ καὶ θεία πόλις, ἐπὶ τῇ μνήμῃ σου σεμνὴ πανηγυρίζει, καὶ γεραίρει τοὺς ἄθλους σου Αἰκατερῖνα οὓς ἔτλης γενναιοφρόνως ὑπὲρ Χριστοῦ· καὶ μέγα βρενθυομένη σοι ἐκβοᾷ· Ὦ Παρθένε πολύαθλε, εἰς οὐρανίους σκηνάς, συνοῦσα νῦν τῷ Κτίστῃ σου, χαῖρε Μάρτυς πανθαύμαστε.

Έτερον Κάθισμα

Ἦχος πλ. δ'. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.

Τὴν σοφίαν τὴν ὄντως ἐξ Οὐρανοῦ, διὰ στόματος Μάρτυς τοῦ Μιχαήλ, λαβοῦσα πανεύφημε, καὶ ἐν ἄθλοις ἀήττητε, τῇ μὲν σοφίᾳ τῇ ἔξω, τοὺς Ῥήτορας ἔπτηξας, τῇ δὲ σοφίᾳ τῇ θείᾳ, τὴν πλάνην ἐμείωσας· ὅθεν καθορῶν σου, τὸν ἀγῶνα ὁ Κτίστης, παρέστη ἐνισχύων σε. Δεῦρο λέγων ἀνάβηθι· οἱ θησαυροὶ γὰρ σε μένουσι· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

https://www.saint.gr

Τι φέρονται να ετοιμάζουν Ρώσοι και Κινέζοι στην Κριμαία;;

Ρωσία και Κίνα απολαμβάνουν πιο στενούς δεσμούς απο ποτέ.

Ρώσοι και Κινέζοι επιχειρηματίες και υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών τους που έχουν σχέση με τις κυβερνήσεις των δύο χωρών, στα τέλη Οκτωβρίου συζήτησαν σε μυστική συνάντηση τα σχέδια κατασκευής υποθαλάσσιας σήραγγας που θα ενώνει την χερσόνησο της Κριμαίας με την ηπειρωτική Ρωσία, γράφει η εφημερίδα The Washington Post επικαλούμενη στοιχεία που περιήλθαν στα χέρια των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Όπως επισημαίνει η εφημερίδα, το γεγονός αυτό καθαυτό των συνομιλιών επιβεβαιώνει αφενός ότι η Ρωσία ανησυχεί για την ασφάλεια της γέφυρας της Κριμαίας (γέφυρα του Κερτς), η οποία δύο φορές τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από εκρήξεις που σημειώθηκαν.

Αφετέρου, υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα που έχει για τη ρωσική κυβέρνηση η συγκοινωνιακή σύνδεση με την Κριμαία.

Αμερικανοί εμπειρογνώμονες τους οποίους επικαλείται η εφημερίδα, επισημαίνουν ότι η σήραγγα είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο έργο από κατασκευαστικής άποψης ακόμη και σε ειρηνική περίοδο, ενώ σε περίοδο πολέμου ένα τόσο μεγάλο έργο υποδομής που βρίσκεται σε σχετικά κοντινή απόσταση από τη γραμμή του μετώπου ποτέ δεν έχει κατασκευασθεί.

Θα το καταφέρει και αυτό ο Πούτιν και θα τοτς τρελάνει όλους;; Ίδωμεν! Οι Ρώσοι -όπως πάντα- δουλεύουν «κάτω από το καπάκι».

Παρόλα αυτά, η αλληλογραφία που υπέκλεψαν οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες επιβεβαιώνει ότι μια σειρά από κινεζικές εταιρείες έχουν δείξει ενδιαφέρον για το έργο. Πρόκειται ιδιαίτερα για την κινεζική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών (CRCC). Αναφέρεται επίσης ότι στη Σεβαστούπολη δημιουργήθηκε ένας ρωσοκινεζικός όμιλος που ασχολείται με το εν λόγω έργο.

Ο επικεφαλής του ομίλου, ο επιχειρηματίας Βλαντίμιρ Καλιούζνι, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να μιλήσει με δημοσιογράφο «εχθρικού μέσου ενημέρωσης». Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε επιστολή με αποδέκτη τον Γκεόργκι Μουράτοφ, που εκπροσωπεί τη ρωσική κυβέρνηση στην Κριμαία εκ μέρους του Ρώσου προέδρου, ο Καλιούζνι έγραψε ότι η CRCC είναι έτοιμη να συμμετάσχει στην κατασκευή της σήραγγας ως γενικός εργολάβος.

Οι επίσημες αρχές της Μόσχας και του Πεκίνου όπως επίσης και το Κίεβο δεν σχολίασαν το δημοσίευμα της εφημερίδας.

https://www.el.gr

Κατεδαφίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ: Δεκάδες οι αποχωρήσεις βασικών στελεχών!

 

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς δεκάδες είναι οι αποχωρήσεις βασικών στελεχών από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα, το Κεντρικό Συμβούλιο της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ συνεδρίασε και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπέβαλαν την παραίτησή τους από το όργανο 37 μέλη σε σύνολο 51 μελών.

Με την ακόλουθη ανακοίνωση δηλώνουν την αποχώρησή τους από την Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, και κατ’ επέκταση από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο γραμματέας και άλλα 31 μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου:

«Ένας κύκλος κλείνει. Ο αγώνας συνεχίζεται…

Το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών έχει διαμορφώσει ένα δυστοπικό τοπίο στη χώρα μας. Ο νέος πολιτικός χάρτης περιλαμβάνει μια ισχυροποιημένη Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και ενισχυμένη την ακροδεξιά εντός του κοινοβουλίου. Με αυτή τη συνθήκη το μέλλον προμηνύεται δυσοίωνο, με ακόμα πιο σκληρές αντικοινωνικές κυβερνητικές πολιτικές, αδιέξοδα για την κοινωνική πλειοψηφία και την ενίσχυση αντιδραστικών αντιλήψεων.

Στον αντίποδα, οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις δείχνουν αποδυναμωμένες, ανήμπορες να ασκήσουν προγραμματική αντιπολίτευση απέναντι στη κυριαρχία της δεξιάς, και αδύναμες να ανασυγκροτήσουν τον αντίπαλο πόλο εντός της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, δυστυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δείχνει να βρίσκεται μπροστά σε μια διαλυτική κρίση, πολιτική και ιδεολογική. Η μεγάλη ήττα των εθνικών εκλογών και η παραίτηση του Αλ.Τσίπρα διαμόρφωσαν πρωτόγνωρες συνθήκες για το χώρο μας και ανέδειξαν μια σειρά προβλημάτων που ενυπήρχαν στο κόμμα μας. Η αναγκαία περίοδος ανασυγκρότησης εκκίνησε με την εκλογή του νέου Προέδρου.

Μια διαδικασία που συλλογικά αποφασίσαμε, παρά τις επιμέρους διαφωνίες, και το αποτέλεσμα της οποίας είναι προφανώς αποδεκτό. Η αλλαγή ηγεσίας και η εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη δεν δείχνει ωστόσο να μπορεί να αντιστρέψει την πορεία διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αντιθέτως, η στρατηγική και μια σειρά ενεργειών του νέου προέδρου και της ηγετικής ομάδας δείχνουν να επιταχύνουν αυτή τη συνθήκη. Η νέα σελίδα για το χώρο μας, φαίνεται ότι διαμορφώνει ένα νέο τοπίο, σε μια ξένη για εμάς κατεύθυνση.

Τους πρώτους μήνες είδαμε να κυριαρχεί ένα θολό και ασαφές στίγμα στη δημόσια σφαίρα, να επιστρατεύεται μια έντονη συνθηματολογία, πολλές φορές, κενού περιεχομένου, που αδυνατεί να μπει πιο βαθιά στα κρίσιμα πολιτικά ζητήματα.

Γίναμε μάρτυρες αντιφατικών δηλώσεων, τοποθετήσεων ακόμα και αντίθετων στις πάγιες θέσεις και αξίες του χώρου μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ομιλία στο ΣΕΒ και η διολίσθηση σε ξένα για την αριστερά ιδεολογικοπολιτικά πλαίσια.

Κυριάρχησε η επικοινωνία έναντι της αξιόπιστης χάραξης στρατηγικής και έκφρασης σαφών πολιτικών θέσεων. Παρακολουθήσαμε την αποδόμηση, σε ορισμένες περιπτώσεις, των προσπαθειών και του κυβερνητικού έργου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, εν είδει κατασκευής εσωτερικού εχθρού.

Αλλά κυρίως, υπάρχει η απροθυμία να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τους λόγους της ήττας μας, γιατί μας γύρισαν την πλάτη τα λαϊκά στρώματα και η νεολαία, κάτι που μας προβληματίζει ιδιαίτερα, και αντ’ αυτού επαναλαμβάνεται το ίδιο αφήγημα, δηλαδή η επιστράτευση του «εσωτερικού εχθρού» και των υπονομευτών, το οποίο χρησιμοποιείται σκόπιμα για καλύψει βαθύτερα αδιέξοδα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει την κύρια ευθύνη να εγγυηθεί πρώτος την ενότητα του κόμματος στην δύσκολη αυτή περίοδο και όφειλε να συμπεριφερθεί με σεβασμό στις συλλογικές διαδικασίες και την τήρηση του καταστατικού, με σεβασμό στην διαφορετική άποψη και κριτική, μακριά από ένα κλίμα τοξικότητας. Δυστυχώς αυτό δεν έδειξε να το κατανοεί ούτε ο ίδιος, αλλά ούτε και η ηγετική ομάδα γύρω του.

Η νωπή εκλογή δεν σημαίνει και λευκή επιταγή. Αντιθεσμικές ενέργειες του προέδρου, λογικές έντονου αρχηγισμού στο όνομα της αδιαμεσολάβητης επαφής με τη βάση αδρανοποιώντας τα όργανα όταν αυτά διαφωνούν, και κυρίως η εισαγωγική ομιλία του στην τελευταία συνεδρίαση της ΚΕ αποτέλεσαν τομή για τη λειτουργία του χώρου μας.

Ειδικά η ομιλία αυτή ήταν βαθιά διχαστική, αυταρχική και απαξιωτική για το σύνολο των μελών και των στελεχών, μακριά από το ήθος της δικής μας αριστεράς, και έδωσε το έναυσμα για την ανάπτυξη ακόμα περισσότερου τοξικού κλίματος στη βάση του κόμματος.

“Όποιος δεν συμφωνεί μπορεί να αποχωρήσει” η γνώριμη φράση.

Η καθυστέρηση των συνεδριακών διαδικασίων, των διαδικασιών συζήτησης για τον αναγκαίο απολογισμό και την οικοδόμηση μιας νέας στρατηγικής δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για την ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το κόμμα μας, δείχνει να μετατοπίζεται συνεχώς, αλλά κυρίως να εγκλωβίζεται όλο και περισσότερο στην απαξίωση και την ανυποληψία.

Όσοι και όσες υπογράφουμε το κείμενο αυτό, είμαστε μέλη με μεγαλύτερη ή μικρότερη πορεία στο χώρο αυτό, που δώσαμε ψυχή και σώμα στη κοινή μας προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια. Καταφέραμε να στήσουμε από το μηδέν τη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ σε δύσκολους καιρούς.

Είμαστε περήφανοι και περήφανες για την επιλογή μας αυτή. Για όσα πέτυχε η πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς, την έξοδο από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια, την αποκατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων, τη μείωση της ανεργίας, την ενίσχυση της δημόσιας περίθαλψης, τις τομές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη συμφωνία των Πρεσπών και άλλα πολλά. Είμαστε περήφανοι για τους αγώνες που δώσαμε τα προηγούμενα χρόνια, παρόντες και παρούσες με όλες μας τις δυνάμεις σε κάθε μικρή ή μεγάλη στους κοινωνικούς χώρους και τα κινήματα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε ένα ελπιδοφόρο αριστερό και νικηφόρο εγχείρημα για όλη την Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι στην πορεία αυτή κάναμε και λάθη. Κάνουμε την δική μας αυτοκριτική και απολογισμό, γνωρίζοντας ότι όπως και στις νίκες έτσι και στις ήττες η ευθύνη είναι πάντα συλλογική. Παρά τις αυτνόητες αδυναμίες και ανεπάρκειες ωστόσο, ούτε μία στιγμή δεν εγκαταλείψαμε την μάχη.

Μετά από όλα αυτά, είναι πράγματι δύσκολο, να ανακοινώνουμε σήμερα την αποχώρηση μας από τη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και κατ’ επέκταση από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ένας μεγάλος κύκλος κλείνει. Δεν μπορούμε να υπεραπιστούμε ένα σχέδιο που οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε μια βίαιη μετάλλαξη, δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί σε μια κατάσταση που δεν αφήνει χώρο στην πραγματική πολιτική.

Δεν μπορούμε να συναινέσουμε στην αλλοπρόσαλη στρατηγική της νέας ηγετικής ομάδας, που σε ένα μήνα κατάφερε να μικρύνει τον ΣΥΡΙΖΑ ακόμα περισσότερο. Οι επιταγές των καιρών απαιτούν αποφασιστικά βήματα σε μια άλλη κατεύθυνση, και εμείς σήμερα κάνουμε το πρώτο.

Μένουμε ενεργοί στην υπόθεση της Αριστεράς, στην προσπάθεια για την διαμόρφωση ενός αριστερού χώρου που θα προσπαθεί να εκφράσει ξανά πλατιά κοινωνικά στρώματα. Ενεργοί στην προσπάθεια να αφουγκραστούμε και να απαντήσουμε στα σύγχρονα επίδικα, την ακρίβεια και την οικονομική κρίση, την στεγαστική κρίση και τις ανισότητες, την κλιματική κρίση, την νέα ψηφιακή εποχή, την προστασία των δημόσιων αγαθών, την διασφάλιση της ειρήνης και της δικαιοσύνης.

Παλεύοντας ώστε η δική μας γενιά να καταφέρει να ζήσει καλύτερα στο παρόν και όχι σε κάποιο μακρινό μέλλον. Σε αλληλεπίδραση με τα κοινωνικά στρώματα που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε και κυρίως τους νέους και νέες.

Παρόντες και παρούσες στα κοινωνικά κινήματα της εποχής μας, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση των κοινωνικών αντιστάσεων. Η εμπιστοσύνη στη συλλογική δράση και η ενίσχυση της κοινωνικής χρησιμότητας αποτελεί αναγκαία συνθήκη.

Έχοντας ως παρακαταθήκη τους κοινούς μας αγώνες, την πίστη στην κυβερνώσα αριστερά που όμως δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ζωντανές κοινωνικές διεργασίες, χωρίς ταυτόχρονα να κληρονομούμε τις παθογένειες και τα λάθη του παρελθόντος, μένουμε πιστοί στον στρατηγικό μας στόχο, τον μετασχηματισμό της κοινωνίας σε σοσιαλιστική κατεύθυνση με δημοκρατία και ελευθερία.

Τίποτα δεν πάει χαμένο. Ο αγώνας συνεχίζεται.

Υπογράφοντες:

Αλμπαχέι Άγγελος

Βλαχάκης Κωνσταντίνος

Γερολυμάτος Αλέξανδρος

Γεωργακοπούλου Μαρία

Γλέζος Βασίλης

Γρηγορίου Στέργιος

Ζάχαρης Λουκάς

Καββαδίας Τηλέμαχος

Κακοκέφαλου Καλλιόπη

Καραγκούνη Αρίστη

Κρύου Ευθυμία

Λαμπαδάς Ευθύμης

Λούκας Δημήτρης

Λυγερού Βιβή

Λυκοπάντης Γιώργος

Λυτρίβη Αγγελική

Μάντζιαρης Στέργιος

Μουσουλίδη Ασπασία

Πάντσιος Θανάσης

Παπαδόπουλος Χρήστος

Παπαδόπουλος Δημήτρης

Παυλής Ανδρέας

Ρήγας Άγης

Σαλαγιάννης Δημοσθένης

Σαρρή Κατερίνα

Σκουρλέτης- Εικοσιπένταρχος Νικηφόρος

Τοπαλίδης Γιάννης

Τόππος Γιώργος

Τσεφαλά Βίκυ

Χονδρορίζος Σταμάτης

Χόχορας Κωνσταντίνος

Χρυσάφης Αποστόλης».

https://www.pronews.gr

Έφυγε σε ηλικία 93 ετών η Δέσποινα Παπαδοπούλου, η σύζυγος του Ηγέτη της 21ης Απριλίου!

 

Η Δέσποινα, το γένος Ν. Γ΄σσπαρη, εἶχε γεννηθῆ τό 1930 στήν Κερκίνη Σερρῶν ἀπό οἰκογένεια μέ βαθύτατες ἠθικές καί θρησκευτικές ἀρχές. Σέ πολύ νεαρή ἡλικία μετακόμισε μέ τούς γονεῖς της στήν συνοικία Παγκρατίου τῶν Ἀθηνῶν. Χωρισμένη ἀπό τό πρῶτο της σύζυγο, ἦταν ἤδη μητέρα τῆς μικρῆς Ὑπερμαχίας. 

Τό 1954 φοιτοῦσε στήν Σχολή Τοπογράφων Μηχανικοῦ τοῦ Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Πέτυχε σέ διαγωνισμό ὡς σχεδιάστρια στήν Γεωγραφική Ὑπηρεσία Στρατοῦ. Καί ἀπό ἐκεῖ τό 1955 ἀποσπάστηκε ὡς πολιτική ὑπάλληλος στό ΓΕΣ. Ἐκεῖ γνωρίστηκε μέ τόν Γ. Παπαδόπουλο. Ἡ γνωριμία τούς ξεκίνησε ἀρχικά ὡς φιλικός θαυμασμός στό πρόσωπό του. Ἡ ἴδια λέει: «Ἡ σχέση μας ξεκίνησε ὡς ἐκτίμησί μου πρός ἐκεῖνον. Ἔγινα ἡ φρουρά του σέ ὅλες τίς λεπτομέρειες πού μποροῦν νά χαντακώσουν ἤ νά ἀναδείξουν μία προσωπικότητα» Στίς 5 Μαρτίου 1970 τελέσθηκε ο γάμος τους στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀνδρέου πού ἦταν τό Παρεκκλήσι τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμο Κοτσώνη. Κουμπάροι ἦσαν ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως Στυλιανός Παττακός, ὁ Ὑπουργός Συντονισμοῦ Νικόλαος Μακαρέζος ὁ Ὑποδιευθυντής τῆς ΚΥΠ Μιχαήλ Ρουφογάλης καί ὁ ΑΕΔ Ὁδ. Ἀγγελής. Ὁ γάμος τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἦταν λιτός καί ἔγινε σέ στενό κύκλο οἰκογενείας καί φίλων.

Γυναίκα μεγαλωμένη με βαθύτατες θρησκευτικές ἀρχές καί ἠθικές ἀξίες, ἦταν παράλληλα τολμηρή καί -γιά τά δεδομένα τῆς ἐποχῆς- ριζοσπαστική. 

Το τελευταῖο χρονικό διάστημα πρίν τό διαζύγιό του, ὁ Γ. Παπαδόπουλος βρισκόταν πλέον ἐν διαστάσει μέ τήν πρώτη σύζυγό του Νίκη. Καί ἀπό τό 1966 – 67 συζοῦσε περιστασιακά, μέ τήν Δέσποινα. Παρότι ζοῦσαν μαζί, ἐκείνη εἶχε πλήρη ἄγνοια γιά τίς προετοιμασίες τῆς Ἐπαναστάσεως.

Ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος ποτέ δέν τήν ἔμπλεκε μέ τίς στρατιωτικές ἤ πολιτικές ἐξελίξεις. Χαρακτηριστικό εἶναι τό περιστατικό πού διηγήθηκε ἡ ἴδια ἀνήμερα τῆς 21ης Ἀπριλίου 1967: «Ἄκουσα ἀπό τό ραδιόφωνο τήν ἀναγγελία τῆς Ἐπαναστάσεως καί τά ὀνόματα τῶν πρώτων μελῶν τῆς Κυβερνήσεως. Μεταξύ αὐτῶν ἄκουσα ξαφνικά καί τό ἑξῆς: “Ὑπουργός Προεδρίας Γεώργιος Παπαδόπουλος”… Μά πῶς εἶναι δυνατόν; Ἀναρωτήθηκα. Ἀργότερα ἦλθε στό σπίτι. Ἦταν καταρρακωμένος, μέ τά μάτια πρησμένα ἀπό τήν κούρασι καί τό ξενύκτι. Ἦλθε γιά νά ντυθῆ μέ τήν μεγάλη στολή καί νά παρουσιασθῆ στόν Βασιλέα. Καί τότε μέ ἀφέλεια τόν ρώτησα: “Βρέ Γιῶργο, αὐτός ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος πού ὁρκίσθηκε ὑπουργός, εἶναι συγγενής σου;”» 

Ὡς σύζυγος ἡ Δέσποινα ἀφοσιώθηκε ἀπόλυτα στό νά ἀπαλλάξη τόν Πρωθυπουργό πλήρως ἀπό τά οἰκογενειακά καί τά καθημερινά θέματα ὥστε νά ἀνταποκριθῆ ἀπερίσπαστος στό μεγάλο ἔργο του.


Ἕνα ἀπό τά κορυφαῖα παραδείγματα τοῦ θετικοῦ ρόλου της ἦταν ἡ στοργή καί ἀγάπη πού ἔδειξε στήν θυγατέρα τοῦ Γ. Παπαδοπούλου Χρυσούλα ἡ ὁποία ἔπασχε ἀπό ἐπιληψία λόγω τραυματισμοῦ κατά τήν γέννησί της. Ἡ ἴδια ἡ Δέσποινα ἀναφέρει: 

«Ἡ μητέρα της (σ.σ. ἡ Νίκη) δέν μποροῦσε νά ἀντιμετωπίση μέ δυναμισμό τό πρόβλημα, λόγῳ τῆς ἔμφυτης ἀγάπης πρός τήν κόρη της, μέ ἀποτέλεσμα νά μεταθέτη ὅλα τά δύσκολα καθήκοντα στόν Πρόεδρο, κάτι πού τόν ἀποπροσανατόλιζε ἀπό τήν σταδιοδρομία του. Ὅταν παντρευτήκαμε, τοῦ εἶπα: “Δῶστε μου ἕνα μῆνα μαζί της. Δέν εἶμαι γιατρός, ἀλλά ἄς δοκιμάσω”. Σταδιακά ἡ Χρυσούλα ἄρχισε νά παρουσιάζει θεαματική βελτίωσι. Τήν ἔβγαλα ἀπό τήν ἀπομόνωσι. Τήν ἔπαιρνα μαζί μου στό κομμωτήριο, στίς δεξιώσεις κ.λπ» . Μέ τήν ψυχολογική ὑποστήριξι τῆς Δέσποινας, ἡ Χρυσούλα ἔγινε ἄλλος ἄνθρωπος. Καί ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά κατάφερε λίγο μετά νά παντρευθῆ. Τό 1971 -πάλι μέ μεσολάβησι τῆς Δέσποινας- ἡ Χρυσούλα παντρεύτηκε τόν Βασίλειο Ζάππα, μέ τόν ὁποῖο τόν Μάρτιο τοῦ 1972 χάρισαν στόν Γεώργιο Παπαδόπουλο τό πρῶτο του ἐγγονάκι. Ἡ ἴδια ἡ Χρυσούλα μάλιστα, θέλοντας νά τήν τιμήση, ὀνόμασε τήν κορούλα της καί πρώτη ἐγγονή τοῦ Γ. Παπαδοπούλου, Δέσποινα! (Τό Δεσποινάκι, ὅπως τό ἀποκαλοῦσαν).

Τά χρέη της ὡς Πρώτης Κυρίας τῆς Ἑλλάδος δέν μετέβαλλαν τόν πηγαῖο αὐθορμητισμό καί τήν ἀφοπλιστική ἁπλοϊκότητά της. Δέν τῆς ἀλλοίωσαν τόν χαρακτῆρα. Ποτέ δέν ἔχασε τόν λαϊκό χαρακτῆρα της καί δέν προσποιήθηκε τήν ἀριστοκράτισσα. Φανατική ποδοσφαιρόφιλη καί ὁπαδός τῆς ΑΕΚ συνέχισε τήν συνήθειά της νά πηγαίνει στό γήπεδο: 

«Ἡ παρουσία μου ἐκεῖ -διηγήθηκε ἡ ἴδια- ἦταν σημεῖο τριβῆς καί ἐπικρίσεων ἀπό τούς ὑπολοίπους ἐπαναστάτες πρός τόν σύζυγό μου: Ἀλλά τοῦ τό εἶχα ξεκαθαρίσει: “Στό γήπεδο πηγαίνω ἀπό μικρή. Αὐτό δέν θά μοῦ τό κόψεις”… Ἤμουν πολύ ἐκδηλωτική καί ἐκεῖ ἦταν ὁ μοναδικός τρόπος νά ἔλθω σέ ἐπαφή μέ τόν κόσμο, τόν λαό καί τά προβλήματά του. Δέν μέ ἐνδιέφερε ποτέ ἄν ἦταν ἀριστεροί ἤ δεξιοί» Ἡ Δέσποινα Παπαδοπούλου ποτέ δέν ἐνεπλάκη στά πολιτικά κατά τήν διάρκεια διακυβερνήσεως τοῦ συζύγου της. Ἀνέπτυξε πολύ μεγάλη δραστηριότητα σέ φιλανθρωπικό ἔργο. Οἱ ἐπισκέψεις της καί ἡ ἐνίσχυσις νοσοκομείων, ἱδρυμάτων καί πτωχῶν γειτονιῶν ἔμειναν ἱστορικές.

Ἄφησε ἐπίσης ἐποχή μέ τίς δημόσιες ἐμφανίσεις της. Τά φορέματά της, τά ἔραβε ὁ σχεδιαστής Ντῖνος Μαυρόπουλος καί ποτέ δέν τῆς πῆρε χρήματα γι’ αὐτά: Πρωτότυπα φορέματα, παντελόνι, μποτάκια, μικρό καπέλλο, ἦταν μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα πού μέχρι σήμερα προκαλοῦν αἴσθησι. 

Ὡς χαρακτῆρες ἦσαν ἀρκετά διαφορετικοί. Ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος διῆγε βίο ἀσκητικό. Ἀπέφευγε τήν κοσμικότητα καί ἔδιδε τήν εἰκόνα τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου καί ἐμπνευσμένου ἡγετικοῦ νοῦ πού ἦταν ἀπολύτως ταγμένος στό ἔργο του. Ἀντιθέτως ἡ Δέσποινα Παπαδοπούλου ἦταν ἰδιαίτερα κοσμική, αὐθόρμητη καί ἐκδηλωτική, πληθωρική θά λέγαμε. Ἀποτελοῦσαν τήν ἐπιβεβαίωσι τοῦ κανόνος: “Τά ἐτερώνυμα ἔλκονται”.

Ἡ δεύτερη σύζυγος τοῦ Γ. Παπαδοπούλου εἶχε τό σπάνιο προνόμιο πολλῶν λαοφιλῶν προσώπων νά παραμείνη στό συλλογικό ὑποσυνείδητο μέ τό μικρό της ὄνομα. Ἦταν ἡ “Δέσποινα”. 

από ανάρτηση του Μάνου Χατζηδάκη στο fb

https://www.elkosmos.gr