Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Γιάννης Λαγός προς μνημονιακό τόξο: Είστε σφηκοφωλιά ανθελληνισμού! Σωρεία τροπολογιών Χρυσής Αυγής για ΑμΕΑ και Έλληνες εργαζόμενους - ΒΙΝΤΕΟ


Ο βουλευτής Β΄ Πειραιά, Γιάννης Λαγός κατακεραύνωσε από βήματος Βουλής συλλήβδην το μνημονιακό τόξο για τις ανθελληνικές πολιτικές που ασκούν εις βάρος του Ελληνικού Λαού.
Η συγκυβέρνηση του Μνημονίου κόπτεται για τα δικαιώματα των λαθρομεταναστών, την σίτιση, την υγεία, την στέγαση και την Παιδεία τους, αλλά αδιαφορεί παντελώς για τους Έλληνες. Έφερε τα παραδείγματα των νησιών και του Ωραιόκαστρου όπου οι Έλληνες στενάζουν από τα συνεχή επεισόδια και την ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση, αλλά η ανθελληνική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ δεν ασχολείται.
Αναφερόμενος στο μίσος του Φίλη για την Ορθοδοξία αναρωτήθηκε αν οι Συριζαίοι είναι τελικά άθεοι ή αντίχριστοι;
Κατήγγειλε τους βουλευτές του "συνταγματικού τόξου" πως η διαφθορά και η διαπλοκή κυριαρχεί μέσα στην βουλή και τους πρότεινε να μειώσουν τους μισθούς τους στα 700 ευρώ, από την στιγμή που υπογράφουν νόμους που εξαθλιώνουν τον λαό.
Τέλος, τόνισε πως η Χρυσή Αυγή θα είναι στην πρωτοπορία του Εθνικού Αγώνα για να πάρουμε την Πατρίδα μας πίσω.
Ακολουθούν οι τροπολογίες που κατέθεσε η Χρυσή Αυγή προς όφελος των Ατόμων με Αναπηρία και τους εργαζόμενους του Αστέρα Βουλιαγμένης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»
ΘΕΜΑ: «Προτεραιότητα των Ατόμων με Αναπηρία, στην ικανοποίηση απαιτήσεων από ασφαλιστικές εταιρίες σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, με τη χορήγηση σε αυτούς προνομίου στη σειρά ικανοποίησης απαιτήσεων»
 Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Δυνάμει των υπ' αριθμόν 156/21.9.2009 (ΦΕΚ 11292/2009 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) και 176/25-2-2010 (ΦΕΚ 2682/21.4.2010 Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) αποφάσεων της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α) ανακλήθηκαν οι άδειες σύστασης και λειτουργίας των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAE  και τέθηκαν αυτές σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, όπως αυτό προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις του ΝΔ 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως».
Από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως εποπτική αρχή των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών, ανακοινώθηκε ότι το προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διανομές ποσών στους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής,των υπό εκκαθάριση εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAE, που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής, η οποία καταρτίστηκε κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν.Δ. 400/1970, όπως επίσης και τους δικαιούχους που εντάσσονται στην ΚΔΑ με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
Οι προσωρινές διανομές θα αφορούν σε καταβολή ποσοστού επί της συνολικής απαίτησης, συνιστώντας κατ’ ουσία προκαταβολές και προβλέπεται σύμφωνα με τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή των ανωτέρω εταιρειών ότι περί τα εβδομήντα χιλιάδες (70.000) συμβόλαια πρόκειται να λάβουν εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ.
Η εκκαθάριση των παραπάνω εταιρειών συμπίπτει με την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα, και η συνολική διαδικασία έχει επιβαρύνει οικονομικά και ψυχικά τους δικαιούχους, κλονίζοντας ιδιαίτερα τα άτομα που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, ιδίως τα Άτομα με Αναπηρία.
Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος «το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων» και την παρ. 6 του ίδιου άρθρου «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας».
Η συνταγματική κατοχύρωση του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2) και η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους (άρθρο 21), αποτελούν τους θεμέλιους λίθους του ρυθμιστικού πλαισίου για τα άτομα με αναπηρία και την αντιμετώπισή τους από το κράτος. Τα άτομα με αναπηρία εξοπλίζονται με το ιδιώνυμο συνταγματικό δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία τους, την επαγγελματική τους ένταξη και τη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Το άρθρο 21 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με την αρχή της αναλογικής ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Σ) και με την παρ. 2 του άρθρου 116 Σ, η οποία επιτρέπει τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ ομάδων οι οποίες τελούν υπό συνθήκες πραγματικής ανισότητας, δίνει τη δυνατότητα στον νομοθέτη να λάβει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία ή για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία. Η παρ. 6 του άρθρου 21 Σ, ουσιαστικά συνιστά την υιοθέτηση του κοινωνικού μοντέλου για την αναπηρία και συνακόλουθα την υποχρέωση της Πολιτείας να σχεδιάζει και να μεριμνά για τη λειτουργία της κοινωνικής ζωής με τρόπο ώστε να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.
Εξάλλου, με επιμέρους διατάξεις του ΝΔ 400/1970 προβλέπονται προνόμια στη σειρά ικανοποίησης απαιτήσεων από την ασφαλιστική εκκαθάριση. Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 12α  παρ. 9 του ΝΔ 400/1970 «Οι αμοιβές και τα έξοδα του επόπτη εκκαθάρισης ή πτώχευσης και του εκκαθαριστή της ασφαλιστικής εκκαθάρισης έχουν προνόμιο που προηγείται από κάθε άλλο γενικής ή ειδικής κατηγορίας σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Οι αμοιβές και τα έξοδα του συνδίκου για τις εργασίες εκκαθάρισης του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου έχουν το ίδιο προνόμιο» και με το άρθρο το άρθρο 10 παρ. 1 εδάφιο γ΄ του ίδιου ΝΔ «Οι απαιτήσεις από σχέση εξαρτημένης εργασίας, εκτός των απαιτήσεων προσώπων που ασκούν τη διοίκηση και διαχείριση της ασφαλιστικής επιχείρησης, έχουν προνόμιο επί του συνόλου της περιουσίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των εξόδων εκκαθάρισης και των μαθηματικών αποθεμάτων που υπάγονται στην κατηγορία τεχνικών αποθεμάτων ασφαλίσεων ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος».
Με την προτεινόμενη διάταξη, στο παραπάνω συνταγματικό πλαίσιο για την προστασία και διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία, δίνεται προτεραιότητα στα Άτομα με Αναπηρία με ποσοστό 67% και   άνω, στην ικανοποίηση απαιτήσεων, από ασφαλιστικές εταιρίες σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, με τη χορήγηση σε αυτούς προνομίου στη σειρά ικανοποίησης απαιτήσεων.
Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» προστίθεται άρθρο ως εξής:
Άρθρο …
Στο εδάφιο α΄  παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ΝΔ 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως», προστίθεται στο τέλος η φράση «Μεταξύ των δικαιούχων απαιτήσεων προηγείται η ικανοποίηση απαιτήσεων Ατόμων με Αναπηρία, για τουςοποίους έχει διαπιστωθεί αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)».

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κίνησης σε Άτομα με Αναπηρία, για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως»
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος «το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων» και την παρ. 6 του ίδιου άρθρου «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας».
Η συνταγματική κατοχύρωση του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2) και η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους (άρθρο 21), αποτελούν τους θεμέλιους λίθους του ρυθμιστικού πλαισίου για τα άτομα με αναπηρία και την αντιμετώπισή τους από το κράτος. Τα άτομα με αναπηρία εξοπλίζονται με το ιδιώνυμο συνταγματικό δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία τους, την επαγγελματική τους ένταξη και τη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Το άρθρο 21 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με την αρχή της αναλογικής ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Σ) και με την παρ. 2 του άρθρου 116 Σ, η οποία επιτρέπει τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ ομάδων οι οποίες τελούν υπό συνθήκες πραγματικής ανισότητας, δίνει τη δυνατότητα στον νομοθέτη να λάβει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία ή για τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία. Η παρ. 6 του άρθρου 21 Σ, ουσιαστικά συνιστά την υιοθέτηση του κοινωνικού μοντέλου για την αναπηρία και συνακόλουθα την υποχρέωση της Πολιτείας να σχεδιάζει και να μεριμνά για τη λειτουργία της κοινωνικής ζωής με τρόπο ώστε να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.
Τα προβλήματα και τα δικαιώματα της ευάλωτης ομάδας των Ατόμων με Αναπηρίες θα πρέπει να βρίσκονται υψηλά στις προτεραιότητες ενός Κράτους Πρόνοιας. Δυστυχώς, οι μεταπολιτευτικές και μνημονιακές κυβερνήσεις έχουν ενεργήσει με τρόπο υποκριτικό και ανάλγητο εις βάρος αυτών των ατόμων, ο αριθμός των οποίων στην Ελλάδα αγγίζει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και των επίσημων φορέων του κράτους.
Η μέχρι τώρα κυβερνητική πολιτική, αντί για την προστασία και διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία, στρέφεται σε περικοπές αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων, στην ατέρμονη γραφειοκρατία των επιτροπών, στην φτωχοποίηση και απομόνωση των εν λόγω συμπολιτών μας και των οικογενειών τους. Σε περιόδους κρίσης, είναι σύνηθες το φαινόμενο οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να είναι ο εύκολος στόχος των κυβερνήσεων. Εντούτοις, η ελληνική πολιτεία οφείλει να επιδείξει τον πρέποντα σεβασμό και την ευαισθησία με στόχο την λήψη μέτρων οικονομικής και κοινωνικής πρόνοιας.
Το επίδομα κίνησης χορηγείται μέχρι σήμερα σε άτομα με ακρωτηριασμό ή παράλυση των άκρων για να καλύψει τις αυξημένες δαπάνες μετακίνησης τους. Η χορήγηση Επιδόματος Κίνησης, μέχρι σήμερα περιορίζονταν είτε στα άτομα με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών (ΚΥΑ Γ4α/Φ.15/849, ΦΕΚ 168/Β/24-3-1988), είτε στη συνέχεια στα άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο άκρων και στα άτομα με παράλυση των δύο άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω (ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/27-6-2008, ΦΕΚ 1313/Β/7-7-2008).
Με την προτεινόμενη διάταξη, στο παραπάνω συνταγματικό πλαίσιο για την προστασία και διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία, καλύπτεται η ανάγκη να διευρυνθεί η χορήγηση του επιδόματος κίνησης που παρέχεται σε άτομα με αναπηρία άνω του 80%, ανεξαρτήτως παθήσεως. Η συμπλήρωση αυτή κρίνεται σημαντική καθώς σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν και άτομα που έχουν μη αναστρέψιμες παθήσεις, αλλά δεν έχουν ακρωτηριαστεί ή παραλύσει τα κάτω άκρα, και ως κοινωνικό κράτος θα πρέπει να προσφέρουμε τα κατάλληλα εφόδια προκειμένου τα άτομα αυτά να ζουν αξιοπρεπώς και να μην αισθάνονται ότι οδηγούνται σε έναν «σύγχρονο» Καιάδα.
Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» προστίθεται άρθρο ως εξής:
Άρθρο …
«Το επίδομα κίνησης χορηγείται, για να καλύψει τις αυξημένες δαπάνες μετακίνησης τους, σε Άτομα με Αναπηρία, για τουςοποίους έχει διαπιστωθεί ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, και ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς και κάτοχοι ή χρήστες Ιδιωτικής Χρήσης επιβατικού οχήματος.»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του άρθρου 10 του Ν. 2874/2000 για την προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και αναπηρίας»
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ο θεσμός της προαιρετικής ασφάλισης προσανατολίζεται στον να παράσχει τη δυνατότητα σε πρόσωπα που έχουν διατελέσει ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α ή σε συγχωνευθέντα με αυτό Ταμεία, να συνεχίσουν την ασφάλισή τους καταβάλλοντας την αντίστοιχη εισφορά, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
Εις ό,τι αφορά τους μακροχρόνια ανέργους, σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/29.12.2000), οι μακροχρόνια άνεργοι ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α., οι οποίοι υπολείπονται έως πέντε (5) χρόνια για να λάβουν πλήρη σύνταξη Γήρατος, μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους, με καταβολή των εισφορών από τον Ο.Α.Ε.Δ. Το μέτρο αυτό αφορά ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. και των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι για κύρια σύνταξη στο Ι.Κ.Α.
Σύμφωνα με τις εκδοθείσες εγκυκλίους, αποκλείεται της προαιρετικής ασφαλίσεως ο ασφαλισμένος που έχει αναπηρία σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΙΚΑ (κατά ποσοστό ανώτερο του 66,66%), δηλαδή εφόσον έχει κατοχυρωθεί δικαίωμα ασφαλιστικής-συντάξιμης αναπηρίας. Η αναπηρία αποτελεί κώλυμα για την προαιρετική ασφάλιση, όταν συντρέχει κατά τον χρόνο που υποβάλλεται η σχετική αίτηση από τον ασφαλισμένο. Εάν η αναπηρία εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της προαιρετικής ασφάλισης, η ασφάλιση δεν διακόπτεται, αλλά συνεχίζεται μέχρις ότου ο ασφαλισμένος λάβει σύνταξη (άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 1654/1986).
Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα να υπαχθούν στην προαιρετική ασφάλιση οι παλαιοί και οι νέοι ασφαλισμένοι στους οποίους έχει διαπιστωθεί αναπηρία άνω του 67% κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης, δεδομένου ότι κρίνονται ανίκανοι για εργασία ώστε να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλισης για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.
Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» προστίθεται άρθρο ως εξής:
Άρθρο …
«Στο αρ. 10, παρ. 3 του Ν. 2874/2000 προστίθεται εδάφιο δ’, το οποίο έχει ως εξής:
Οι ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α. για τους οποίους έχει διαπιστωθεί αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης, ηλικίας πενήντα πέντε (55) ετών συμπληρωμένων για τους άνδρες και πενήντα (50) ετών συμπληρωμένων για τις γυναίκες και πληρούν τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2, μπορούν κατ’ εξαίρεση να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος και να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους με κάλυψη των αναλογουσών εισφορών τους επίσης από τον κλάδο του Λ.Α.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ..».

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»
ΘΕΜΑ: «Παράταση συμβάσεων των εργαζομένων στον Αστέρα Βουλιαγμένης»
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 υπεγράφη από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) η παραχώρηση του Αστέρα Βουλιαγμένης (επιχείρηση Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε.) σε εταιρεία αραβικών συμφερόντων. Η συμφωνία αυτής της ιδιωτικοποίησης αποτελεί σκάνδαλο για το εξευτελιστικό αντίτιμο της αγοραπωλησίας του, τίθεται θέμα εθνικής Ασφάλειας δεδομένου ότι πίσω από την εταιρεία κρύβονται Τούρκοι επιχειρηματίες και τουρκικά κεφάλαια, ενώ δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την προστασία των εκατοντάδων υπαλλήλων του Αστέρα Βουλιαγμένης.
Διάχυτη είναι η ανησυχία των εργαζομένων, καθώς αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες ανακατασκευής του συγκροτήματος και οι μονάδες θα παραμείνουν κλειστές για τουλάχιστον δύο (2) έτη, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν αν στο προσεχές διάστημα θα τεθούν σε διαθεσιμότητα ή θα απολυθούν.
Με την παρούσα διάταξη εξασφαλίζεται η παράταση των συμβάσεων των υφιστάμενων εργαζομένων με την ίδια εργασιακή σχέση και τις ίδιες αποδοχές που είχαν προ της μεταβίβασης της επιχείρησης στο ΤΑΙΠΕΔ καθ’ όλη τη διάρκεια αποπεράτωσης των εργασιών ανακατασκευής του Αστέρα, με σκοπό την εξασφάλιση εργασίας τους ώστε να μην τελούν σε καθεστώς αβεβαιότητας.
Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» προστίθεται άρθρο ως εξής:
Άρθρο …
«Παρατείνονται οι υφιστάμενες συμβάσεις των εργαζομένων της «Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε.» με την ίδια εργασιακή σχέση και τις ίδιες αποδοχές, όπως ίσχυαν προ της μεταβιβάσεως της επιχείρησης στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), κατά το χρονικό διάστημα αποπεράτωσης των εργασιών ανακατασκευής του συγκροτήματος.»
http://www.xryshaygh.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: